Heis4

Innovative heisløsninger løfter servicenivået

Avsatser, halvetasjer og annet som kun er små og overkommelige hindre for de fleste, kan for andre utgjøre hele forskjellen på om man kommer inn i en restaurant eller et hotell eller ikke. Det er lite som skal til for å bedre tilgjengeligheten, for eksempel med løsninger som FlexStep, EasyLift og HDN fra ThyssenKrupp Encasa.

Publisert

Å bevege seg fritt og uhindret i offentligheten kan være en til dels betydelig utfordring for mange.

– De nye heisløsningene FlexStep, EasyLift og HDN fra ThyssenKrupp Encasa markerer et betydelig trendskifte innen heisløsninger og løfteplattformer, hvor de fleste produktene i markedet til nå har hatt et utseende som har utviklet seg lite i løpet av de siste ti årene. Nå ser vi imidlertid en rekke spennende nyvinninger med sprekt design og mer moderne utforming, noe som gir bedre sømløs integrasjonsmulighet i hjem så vel som i næringsbygg, sier Kjetil Eriksen, salgssjef i ThyssenKrupp Encasa, og utdyper;

Integrert

– Nå trenger ikke lenger heisløsningen å skille seg ut, slik mange har opplevd at den kan ha gjort til nå. I innemiljøet innebærer det helt konkret at kundeservice og tilgjengelighet for de fleste vil kunne økes, uten at det går på akkord med ønsket utforming av lokalet. Faktisk er det sånn at de nye løsningene i mange tilfeller bidrar til å skape et mer moderne og helhetlig miljø.

– Etterspørselen etter denne type løsninger har økt jevnt den siste tiden, og vi har allerede fått masse positive tilbakemeldinger på disse nye løsningene i markedet, sier Eriksen.

Nyskapende løsninger

– FlexStep, EasyLift og HDN, er utviklet spesielt med hensyn på et stadig økende ønske og behov for å tilby et utvidet servicetilbud. Det gjøres enklest i form av løsninger som både er estetisk elegante som en integrert del av lokalets utforming, og som samtidig gir bevegelseshemmede og andre med nedsatt mobilitet adkomst til steder der nivåforskjeller ellers er til hinder, sier Eriksen, og fortsetter:

– Felles for løsningene er mulighetene for å tilpasse material- og fargevalg etter den enkeltes konkrete behov og ønsker. Med en uovertruffen valgfrihet, kan løsningene bygges etter helt konkrete spesifikasjoner, slik at de eksempelvis går i ett med det omkringliggende gulvet, samtidig som veggene og rammen er tilpasset lokalets øvrige material- og fargepalett.

EasyLift er utviklet for både innendørs- og utendørsbruk. Den kjennetegnes først og fremst ved de rene linjene og den fleksible oppbygningen, noe som innebærer at den kan tilpasses individuelt til omgivelsene, og dermed stå i stil med byggets øvrige arkitektoniske og interiørmessige detaljer.

FlexStep skiller seg funksjonsmessig fra EasyLift ved at den til daglig fungerer som en alminnelig trapp. Ved aktivering forvandles trinnene i trappen til en løfteplattform med flatt gulv, som løfter brukeren mellom nivåene. FlexStep er utviklet spesielt for steder der det er begrenset plass, og man har behov for både ordinær trapp og løfteplattform.

– Den desidert mest nyskapende løsningen på markedet i dag, FlexStep, kombinerer to viktige funksjoner i én og samme enhet – nemlig trapp og løfteplattform. For arkitektene betyr det at man kan velge en trappeløsning som også er en løfteplattform, uten at det behøver å gå på bekostning av verken plassbruk eller øvrige arktitektoniske eller interiørmessige vurderinger, sier Kjetil Eriksen, og fortsetter;

– For brukerne gir en denne løsningen muligheten for enkel og god fremkommelighet, både hjemme og i det offentlige rom. Og for næringseierne innebærer det helt konkret at man vil slippe å sette av mer plass enn nødvendig i lokalet for å imøtekomme behovene, ettersom FlexStep fungerer som en kombinert trapp og løfteplattform. Dette underbygger den fremvoksende trenden og ønsket om sømløs integrering av løsninger som dekker flere praktiske behov, og som samtidig tar seg godt ut i innemiljøet.

Bak HDNs design skjuler det seg et robust og sikkert system med stor løftekapasitet. Når den ikke er i bruk, er løfteplattformen praktisk talt skjult i gulvet. Med muligheten til å tilpasse overflaten etter gulvet rundt den, eksempelvis med samme teppe, parkett eller vinyl, er den svært attraktiv for alle som ønsker å kombinere et økt servicetilbud med et individuelt og moderne design.

Stor etterspørsel i markedet

– Etterspørselen etter denne type løsninger har økt jevnt den siste tiden, og vi har allerede fått masse positive tilbakemeldinger på disse nye løsningene i markedet. Spesielt knytter tilbakemeldingene seg til de store mulighetene for å spesialtilpasse farge- og materialvalg, slik at de fremstår som en helintegrert del i det øvrige interiørdesignet. Samtidig har det stor verdi at både FlexStep, EasyLift og HDN er bygget svært kompakt, slik at de ikke opptar unødvendig mye plass i lokalet, men likevel er store nok til å løfte rullestoler og barnevogner mellom nivåene, sier Kjetil Eriksen, og fortsetter;

– Det er ikke lenger et spørsmål om å kun tilfredsstille lovmessige regler og krav, men faktisk et spørsmål om å utnytte muligheten for å tilby god tilgjengelighet med moderne heisløsninger for flere kundegrupper. Som leverandør av løsninger for bedret fremkommelighet og livskvalitet i hjemmet og offentligheten, ser vi hver eneste dag eksempler på hvordan altfor mange her til lands ennå ikke har innsett verdien av å tilby økt tilgjengelighet og forbedret fremkommelighet som et helt konkret servicetilbud. Derfor utvikler og tilbyr vi stadig nye løsninger tilpasset dagens og morgendagens realiteter og behov – i samråd med gjeldende krav og ønsket i markedet om å tilby det lille ekstra til kundene.

Fakta om heisløsningene

FlexStep – kombinert trapp og løfteplattform

FlexStep er markedets mest nyskapende løsning for å forsere nivåforskjeller for rullestolbrukere. Til daglig er FlexStep en helt vanlig trapp, men blir raskt, med bare ett tastetrykk, forvandlet til en løfteplattform. FlexStep er utstyrt med mange finesser og den kan individuellt tilpasses med trinn og rekkverk etter kundens ønsker. For brukeren er betjeningen svært enkel og løftebevegelsen er 100 prosent synkron og behagelig. Trappen er selvfølgelig utstyrt med alle tenkelige sikkerhetsforanstaltninger for å forhindre eksempelvis avrulling og fastklemming.

EasyLift

Markedets mest elegante løfteplattform,
EasyLift, er også den absolutt mest stabile og komfortable løfteplattformen på markedet. Den gir bevegelseshemmede og personer med gangbesvær adkomst til steder der nivåforskjeller normalt er uoverkommerlige hindringer. Med støtte i alle fire hjørnene blir brukeren sikkert løftet mellom nivåene. De fire løftemotorene er styrt presist og synkront og gir brukeren en svært behagelig og trygg transport.EasyLift kjennetegnes ved rene linjer og fleksibel oppbygging med glass i sidevegger og dør, og kan tilpasses individuelt til omgivelsene.ikkerheten er satt i høysetet når denne løfteplattformen ble laget.

HDN

HDN representerer en helt ny type løfteplattform. Den er praktisk talt usynlig. Når den ikke er i bruk er den helt skjult i gulvet. Plattformens overflate kan tilpasses resten av gulvet rundt den, eksempelvis med tepper, parkett, vinyl el. Dette gjør HDN spesielt attraktiv for butikker, næringsdrivende, hotell (lobby /inngangsparti) som ønsker å kombinere rullestolfremkommelighet med et individuelt design og et lekkert interiør. Selv om designet er elegant, skjuler HDN et robust og sikkert system med stor løftekapasitet. Brukeren er beskyttet mot enhver klemrisiko og plattformens løftesystem passer på at rullestolen alltid holder seg rett og stabil. I tillegg vil en sikkerhetskappe rundt plattformen passe på at rullestolen ikke kan trille av under bruk. HDN er beregnet for innendørs bruk på steder med små nivåforskjeller, eksempelvis i hotellobbyer eller inngangspartier i butikker. Løftplattformen er svært enkel og intuitiv i bruk. Dette gjør det til en svært god løsning både for rullestolbrukeren og for de ansatte.

Pressemelding

ThyssenKrupp Encasa

ThyssenKrupp Encasa AS er et norsk datterselskap av ThyssenKrupp Access, verdens største produsent av heiser for bevegelseshemmede, og har levert heissystemer til det private og det offentlige i mer enn 30 år. ThyssenKrupp Encasa AS utfører prosjektering, montering og service av plattformheiser, seteheiser og løfteplattformer over hele Norge. Heisene kan spesialtilpasses ulike behov, krav og ønsker, og kan monteres både innendørs og utendørs.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS