XXLtable personallister2
XXLtable personallister2

Ikke gode nok rutiner med personallister

1.januar 2014 ble det innført krav om føring av personallister for blant annet serveringssteder. Skatteetaten gjennomførte 5000 personallistekontroller i 2014, og varslet nylig at det vil gjennomføres like mange kontroller i 2015. I fjor fikk en tredjedel av de kontrollerte bedriftene gebyr for mangler eller feil ved personallistene.

Publisert

Illustrasjonsfoto: XXLTable

Daglig leder i XXLtable, Karl Fredrik Halvorsen, mener at tallene indikerer at det er mange bedrifter som ikke har gode nok interne rutiner til å kunne følge opp den nye lovgivningen tilstrekkelig.

Les også: Skattetaten varsler mange kontroller i 2015

Kun de beste overlever

Halvorsens erfaring, etter å ha besøkt over hundre spisesteder i løpet av det siste året, er at det trengs mer kunnskap om ledelse og økonomistyring i bransjen.

– Restaurantbransjen er en bransje med små marginer og stor konkurranse. Det krever god kunnskap om ledelse og driftsstyring, sier Halvorsen.

Nye tall fra Statitistisk Sentralbyråviser at antall konkurser innen overnattings- og serveringsbransjen økte med 33 prosent fra 2013 til 2014.

– Disse tallene vitner om den intensive konkurransen. Kun de beste overlever, og en nøkkel for å overleve er å ha god kontroll på driften, sier Halvorsen.

Integrerer system for bordbestillinger med personaladministrasjon

"

Det var med bakgrunn i den nye loven om personallister at Karl Fredrik Halvorsen så et udekket behov i markedet.

XXLtable, som opprinnelig var et online bordbestillingssystem, ble dermed videreutviklet til et administrasjonssystem som integrerer system for bordbestillinger med personaladministrasjon. Halvorsens mål er å tilby serveringsbransjen et godt og brukervennlig verktøy for styring og ledelse, som også er rimelig i bruk.

– Vi ser at mange serveringssteder mangler gode styringsverktøy. Konsekvensen er at serveringsstedet driftes fra dag til dag på en følelse av hvordan det går, sier Halvorsen. Han tror at mange ikke er klar over at det finnes gode, rimelige systemer på markedet som kan hjelpe dem.

Et enkelt og rimelig system

De store kjedene, som eksempelvis Egon og TGI Fridays, har lenge hatt omfattende systemer for driftsstyring og kontroll. Disse systemene er imidlertid svært kostbare, og det er ikke økonomisk mulig å ta dem i bruk for mange enkeltstående serveringssteder og mindre kjeder. Det er likevel viktig at de mindre stedene også har gode systemer, spesielt for å følge den nye loven.

– For meg har det vært viktig å utvikle et system som ikke påfører serveringsstedet store ekstra utgifter, slik at også enkeltstående spisesteder kan innføre systemet. Samtidig er systemet bygget for å kunne brukes av større kjeder, sier Halvorsen.

Bedre informasjon

I løpet av 2015 bygges systemet XXLtable ut til å bli et komplett administrasjonssystem som også kan gi nøkkeltall for serveringsstedets drift i sanntid. Blant annet gir systemet mulighet til å sjekke lønnsgraden av omsetningen samme dag.

– Når serveringsstedene kan hente ut nøkkeltall i sanntid eller ved dagens slutt, vil de sitte på informasjon som gir dem mye bedre muligheter for ledelse av driften. Da er det ikke lenger noen grunn til å styre ettermagefølelsen, sier Halvorsen.

XXLbooking

XXLbooking AS ble etablert i 2010 av Karl Fredrik Halvorsen, og har i dag seks ansatte

XXLbooking AS utvikler og tilbyr programvarene XXLbooking for overnattingssteder og XXLtable for serveringssteder.

Karl Fredrik Halvorsen har tidligere gründet selskapet Handy Trading AS og Viking Software AS, Handy Trading AS solgte it-baserte hjelpemidler for funksjonshemmede til NAV. Viking Software AS utvikler kommunikasjonsprogramvare til personer med spesielle behov og ble solgt til Tobii AB i 2006.

XXLbooking har i dag over 170 kunder i Norge:

Eksempler på kunder: Escalón (kjede med 5 restauranter i Bergen og Oslo), Sagene Lunsjbar (Oslo), Delicatessen (kjede med 3 restauranter i Oslo), Klosteret (Oslo), Lysverket (Bergen)

Les mer på XXLtable.com

Kort om lovendringene i bokføringsloven som inntrådte fra 1.1.2014

Med virkning fra 1. januar 2014 ble det innført krav om føring av personalliste for blant annet serveringssteder. Formålet med reglene om personalliste er å motvirke svart arbeid.

Personallisten skal inneholde opplysninger om alle personene som arbeider i virksomheten, herunder også ulønnet og innleid personale.

Skatteetaten gjennomførte 5000 personallistekontroller i 2014, og har varslet at de vil gjennomføre like mange kontroller i 2015. I fjor fikk en av tre kontrollerte bedrifter gebyr for mangler eller feil ved personallistene.

Pressemeldning

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

"
Powered by Labrador CMS