HIP innkjøpssamarbeid2
HIP innkjøpssamarbeid2

HIP - nytt innkjøpssamarbeid i horecamarkedet

Samkjøpsgruppen AS, 4SERVICE Gruppen AS og Knif Innkjøp startet sommeren 2015 et nytt innkjøpssamarbeid til overnattings-, serverings- og institusjonssektoren – på non-profit basis. Samarbeidet har fått navnet Horeca Innkjøpspartner (HIP).

Publisert

Fra venstre Tor Rønhovde (adm. direktør i 4SERVICE Gruppen AS), Sigurdur Gardarsson (salg- og markedsdirektør i 4SERVICE Gruppen AS), Unni Beate Andreassen (seniorrådgiver og avtaleansvarlig for storhusholdning i Knif Innkjøp), Jörg Stehl (adm.direktør i Samkjøpgruppen AS) og Kåre Hegle (forhandlings- og utviklingssjef i Knif Innkjøp).

HIP er en grossist- og organisasjonsuavhengig kjedesammenslutning for deltakende innkjøpskjeder og kjedekunder, og er stiftet gjennom en bindende samarbeidsavtale mellom juridiske selskaper.

Konkurransedyktige og verdiskapende avtalebetingelser

Formålet med kjeden er å fremforhandle og vedlikeholde konkurransedyktige og verdiskapende avtalebetingelser på varer og tjenester til storhusholdningsbransjen, uten mellomledd som for-syner seg unødig av industrileverandørenes betingelser.

Det mest rettferdige innkjøpssamarbeidet

«HIP skal i fremtiden fremstå som det mest rettferdige innkjøpssamarbeid. Det er mange mindre og mellomstore bedrifter innen overnattings og serveringsnæringen som fortjener bedre og mer rettferdige betingelser enn det de oppnår i konkurransen med større steder i dag.

HIP skal samarbeide tett med konkurransedyktige kvalitetsleverandører og sørge for at slutt­kundene i bransjen oppnår de beste betingelsene. HIP ønsker å tilby leverandørene adgang direkte til markedet uten unødvendige mellomledd og styring fra en arbeidsgiverorganisasjon eller distribusjonsledd. Alle forretningsavtaler i HIP skal for øvrig ta hensyn til og etterleve egne etiske retningslinjer og «Code of Conduct» for alle ledd i kjeden», heter det i en pressemelding.

En av de største innkjøpsorganisasjonene

HIP ledes av en styringsgruppe som består av en representant fra hver ev de deltagende kjeder. Styringsgruppen jobber for tiden med å samkjøre avtalebetingelser til ett felles avtaleverk som skal gi medlemsbedriftene bedre og mer konkurransedyktige betingelser.

Det totale forhandlingsvolumet av varer og tjenester er på ca. 1,5 milliarder norske kroner, noe som gjør HIP til en av de største innkjøpsorganisasjoner til det norske storhusholdningsmarkedet.

Samarbeidet startet 1. juli 2015.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

"
Powered by Labrador CMS