Gass_Tekniker

Gass overlegen som energikilde

Gass er elektrisitet overlegen som energikilde i storkjøkken, vel å merke som hovedenergikilde. Et annet stort pluss er at mange av de beste kokkene sverger til gass.

Publisert

- Men det er ikke nok å kjøpe en kombidamper som koster 10 000 kroner ekstra for gassdrift, og så kople til en liten gassflaske. Det er når alle maskiner som kan drives på gass, og at gass brukes til oppvarming, at de store gevinstene hentes. Gass fra liten flaske koster 25-30 kroner pr. kilo, 16-17 kroner fra 32-kilos flasker og 4-6 kroner fra nedgravd tank. Altså bør det tank til. Det har vi spesialisert oss på, opplyser adm. direktør Lars Harby i Lillehammer Storkjøkkensenter A/S.

- 80 prosent av alle varmtkjøkken vi leverer, er på gass. Våre teknikkere sørger for en totalløsning for kunden. Vi tar hele jobben fra nedgravd gasstank/-skap ute, til rørlegging og tilkopling av utstyret. Vi leverer også utstyr på gass som vaskerimaskiner, oppvarming og gasspeiser. Utendørsgriller er også populære.

Frich's Kafeteria på Dombås - en av landets største veikroer med 400 sitteplasser - er en av de beste referansene. Øyvind Frich opplyser: - Vi sparte 600.000 kWh i strøm ved å skifte til gass. Strømprisen var normal på det tidspunktet vi gjorde det, og med de strømprisene vi siden har opplevd, ser vi at vi virkelig har spart penger. Satsing på gass var dessuten viktig for vår miljøsertifisering under Miljøfyrtårn. I dag lages all mat hos oss på gass. I tillegg er all oppvarming av vann på gass. Det neste blir å putte ventilasjonssystemet over på gass.

Totalleverandør For ordens skyld, gass er bare en spesialitet for Lillehammer Storkjøkkensenter A/S, som er en totalleverandør til bransjen, med et sortiment som spenner fra storkjøkkenutrustning og -utstyr, kjøl-/fryseanlegg, klimaanlegg (air condition) i tillegg til gassinstallasjoner - og vaskerimaskiner. Leverandører? - Vi importerer fra flere land i Europa men hovedtyngden av storkjøkkenutstyr kommer fra Angelo Po i Italia, en fabrikk med en filosofi som harmoniserer med vår egen når det gjelder kvalitet. Vi står fast på at kvalitet og driftsikkerhet er det viktigste for kunden. I vår bransje er det for mye søkelys på pris. Vi oppfatter kjøkkenet som bedriftens hjerte, og det forundrer oss at det så ofte er prisen på utstyret alene som avgjør. Heldigvis forstår stadig flere at det er dyrt å kjøpe billig. Også i offentlige anbud blir prisen stadig oftere mindre viktig enn kvalitet, effekter, løsninger og servicetilgjengelighet ved valg av leverandør.

Vi har kunder i Kvitfjell, Hafjell, Hunderfossen, Trysilfjellet, Lom og på Dombås. hvor det i sesongene er enormt trykk på serveringsstedene. De har forstått hva kvalitet, effekter og servicetilgjengelighet betyr for driften og resultatene.

Designer løsninger Design blir også alt viktigere. Åpne løsninger der gjesten kan se inn på kjøkkenet, inngir tillit. Det blir en spennende arbeidsplass for de beste kokkene; de fremstår som artister med kjøkkenet som scene.

Å kommunisere løsninger med kunden, er en nøkkel til bedriftens suksess: - Vi behersker de mest avanserte tegne- og visualiseringsprogrammer og kan også lage animasjoner hvor kunden får se sitt fremtidige kjøkken før det installeres. Når de har sett løsningen, får de beregninger av effektbehov, kapasiteter, økonomi, driftkonsepter og logistikk.

Svikt i utdannelsen Kundenes lønnsomhet er sterkt varierende, det må nødvendigvis hensyntas? - Ja, vi ønsker at våre kunder skal tjene penger på sine investeringer med løsninger som bidrar til det. Årsakene til manglende lønnsomhet er flere. Det forbauser oss hvor lite skoleverket som utdanner fremtidens kjøkkensjefer er opptatt av storkjøkkenprosjektering og logistikk. Når vi vet at disse elevene en dag skal være med å planlegge storkjøkken, burde dette være en del av utdannelsen. Det er ikke nok å kunne lage mat når man skal administrere og utvikle et moderne storkjøkken.

Ni serviceteknikere Serviseapparatet er Lillehammer Storkjøkkensenters store styrke. Ni av 14 ansatte er serviceteknikere. - Vi har også en egen avdeling på Otta med to dyktige medarbeidere som primært tar seg av service og vedlikehold i den nordre del av Gudbrandsdalen. Vi betjener jo et marked preget av store avstander. Ni velutstyrte servicebiler er stadig på veien for å bistå våre kunder med store og små problemer.

Gasellebedrift Det helt store gjennombruddet kom med en stor leveranse til Sykehuset Innlandet, som fra ett år til neste løftet omsetning med 10 millioner kroner - til nesten 29 millioner i 2004. Siden har det stabilisert seg over 26 millioner. Leveranser til institusjoner innen helse og omsorg har hatt en betydelig økning de senere år.

Med den sterke organiske veksten, som bidro til kjennelsen "Gasellebedrift" i 2005, aktualiserte ekspansjonsplanene de hadde lekt med en tid. I fjor fikk bedriften hjelp av et profesjonelt meglerfirma til å finne en strategisk partner for å kunne videreutvikle firmaet både strategisk og geografisk.

Ekspansjon på egen hånd - Resultatet ble at våre konkurrenter gikk ut og signaliserte at vi var til salgs. Vi har aldri vært til salgs så vi måtte jo roe ned noen kunder om at dette ikke var riktig. Resultatet ble at vi ikke fant noen samarbeidspartner som vi ønsket å samarbeide med og som tenkte som oss. Vi velger nå å utvikle vår strategi og nye geografiske områder på egenhånd. Vi vil nå gå inn på eiersiden i etablerte og nystartede firmaer og åpne storkjøkkensentere på flere strategiske steder i Norge. Bergen Storkjøkkensenter er allerede på plass. Dette er tidligere System Partner as hvor Øyvind Samuelsen er daglig leder.

I tur og orden skal det ifølge langtidsplanen bli storkjøkkensentre som til slutt dekker hele landet.

Tolerer ikke lang leveringstid Organisering og selskapsstruktur? - Hvert storkjøkkensenter er eget aksjeselskap med bransjens beste mannskap innen ledelse, salg og service. Men med et sentralledd: administrasjon, regnskap og prosjektavdelingen vil ligge på Lillehammer. Her holder vi til i egne lokaler med nærmere 1000 kvadratmeter fordelt på verksted, lager, delelager, utstilling, kurs/konferanse og kontorer. Komplett delelager for alle våre importvarer samt lager av de mest nødvendige produktene, er en forutsetning for rask og effektiv levering. Våre kunder tolererer ikke lange leveringstider når oppvaskmaskinen har havarert, sier Lars Harby.

Powered by Labrador CMS