Ringerikesykehus_Pålegg

Velutrustet postkjøkken med pasientrestaurant

Pasientene på Ringerike Sykehus HF har tilgang på mat og drikke 24 timer i døgnet.

Publisert

Varmmaten leveres fra Sykehuset i Vestfold i Tønsberg og regenereres og anrettes på fire velutstyrte postkjøkken med tilhørende spisesal og dagligstue på avdelingene.

Her tilberedes også all spesialkost. Det dreier seg trolig om Norges best utrustede postkjøkken, med "ren" og "uren" sone. Utrustningen omfatter kombidamper for sluttilberedning av varmmåltider, to plater og dobbelt kjøleskap og nødvendige skap ellers i "ren" sone. (Fryseskapet måtte av plasshensyn - hele postkjøkkenet er på 17 kvadratmeter - settes i spisesal.) En arbeidsbenk markerer skillet mellom de to sonene. I "uren" sone er det en oppvaskbenk med kum og spylemuligheter i forkant av oppvaskmaskinen og benk med kildesortering av søppel.

Men ikke minst viktig er kjøkkenets kommunikasjonssentral i form av en terminal: - All kommunikasjon skal i prinsippet foregå elektronisk, pasientlister, spesialkost innbefattet og bestilling av alle varer internt og eksternt, opplyser kjøkkensjef Solveig Fjeldstad til Horeca.

100 prosent pasienttilpasset

I spisestua er det tre bord, hvert med fire sitteplasser. Bakerst er en salong med åtte sitteplasser som også brukes til måltidene. (Pasienter som er sengeliggende, får maten servert på rommet.) Opplegget for matservering er innrettet 100 prosent etter pasientenes behov og ønsker: To timer er avsatt til frokost, og halvannen time til lunsj og middag. Pasientene kan alltid finne enkel tørrmat og drikke i buffeen i spisesalen.

Det er kjøkkenansatte til stede ved hovedmåltidene. Sein aftens, som er påsmurte skiver og suppe, serveres av pleiepersonell.

Snakket sammen

Pasientene kan alle dager velge mellom to middagsalternativ. Kjøtt eller fisk og suppe eller dessert.

Pasientresponsen? - De opplever det som å bo på hotell, med restaurantservering, er responsen i rund sum.

Hvordan den nye ordningen kom i stand? -Vi åpnet i november 2004 en egen fløy med 108 pasientrom fordelt på 3 etasjer. For å tilfredsstille pasientens behov er det viktig med et godt tilbud og det ble da bestemt at vi skulle ha postkjøkken i hver etasje som skulle betjenes av kjøkkenansatte. Helse Sør hadde tidligere hatt en arbeidsgruppe som så på muligheten av færre sykehuskjøkken i helseregionen og som en følge av det bestemte vår daværende direktør at varmmatproduksjonen kunne outsorses. Sykehuset Buskerud, som hadde tidligere vedtatt å hente varmmaten fra eksternt storkjøkken. Det er jo ikke uvanlig at direktører snakker sammen, som vi kjøkkenfolk gjør det, smiler Fjeldstad.

Resultat: Det ble besluttet at Ringerike sykehus skulle legge om tilsvarende. - Vi produserte kok/kjøl på eget kjøkken fram til 1. februar i år. Siden er varmmaten levert fra Sykehuset i Vestfold i Tønsberg, også basert på kok/kjøl.

Hvordan gikk omleggingen? - Det ble selvfølgelig en tøff overgang for mange. Noen måtte over i andre jobber, andre fikk redusert stilling. Nå begynner det å gå seg til.

Krever lojalitet

Det nye opplegget forutsetter absolutt lojalitet fra de ansatte. - Svakheten er at når alle postkjøkken skal bemannes kl. 07-18 (kl. 15 i helgene), tåles det ikke sykefravær, sier Fjeldstad. - Ved å operere ut fra eget kjøkken, var det problemfritt å overlappe ved fravær. Nå må vi ty til nødløsninger ved å hente ansatte på kantina eller lageret ved akutt sykefravær.

Det gamle kjøkkenet står i dag praktisk talt ubrukt; det er besluttet inntil videre. - Bare noe av utrustningen brukes til enkel produksjon for personalkantina. Som heller ikke fungerer helt som forutsatt. Det skal vi gripe fatt i neste år.

13 årsverk

Personalressursen Solveig Fjeldstad har til rådighet i dag, er 13 årsverk fordelt på 14 stillinger. 10 er heltidsstillinger, hennes egen inkludert, mens fire deler tre årsverk. Den minste er 50 prosent.

- De aller fleste er svært godt fornøyd med det nye systemet, spesielt nærkontakten med pasientene, og at de får utnyttet sin kompetanse fullt ut. Noen er misfornøyd med at de ikke får det. Sånn vil det vel alltid være.

Økonomisk gevinst?

Den økonomiske gevinsten ved å legge om fra eget hovedkjøkken til ekstern leverandør? - (Ikke mitt bord,) Ledelsen har jo ønsket at vi skal bruke mindre ressurser, men det gjenstår å se når vi har driftet ett år sier Solveig Fjeldstad.

Powered by Labrador CMS