Kraftig resultatfremgang for Domstein

Domstein-konsernet fikk et årsresultat for 2007 på kr 61,2 millioner kroner mot kr minus 46,2 året før. I fjerde kvartal var resultatet etter skatt kr 13,3 mot kr -0,2 året før. Omsetningen i 2007 var på kr 1 637 mill. mot kr 1 365 mill. året før.

Publisert

Det var først og fremst den positive utviklingen i Norway Pelagic som løftet resultatet i Domstein i fjerde kvartal.

Norway Pelagic ble etablert 1. juli 2007 gjennom en fusjon mellom Domstein Pelagic, Global Fish, Bergen Fiskeindustri, Koralfisk og Bernt Hansen, og Domstein eier 38 % av selskapet. Norway Pelagic leverte et driftsresultat på kr 76,0 mill. etter et halvt års drift.Sjømat

Domstein Fish, som blant annet omfatter filetfabrikken for kvitfisk i Måløy, hadde også positiv utvikling i 2007. Lønnsomheten på slutten av året var imidlertid negativt påvirket av den sterke norske krona. Domstein Fish oppnådde i 2007 et driftsresultat på kr 2,2 mill. mot kr -5,8 mill. året før.Domstein Enghav produserer og markedsfører sjømat i det nordiske markedet. Virksomheten har de siste årene gjennomgått store strukturelle endringer og omstillinger, blant annet etablering av landsdekkende distribusjon av fersk fisk i Norge. Driftsresultatet i 2007 for Domstein Enghav ble på kr -14,9 mill. mot kr -14,5 mill. året før. Resultatet er belastet med store omstillingskostnader og nedskrivninger i forbindelse med salg av virksomheter.Fornøyd med utviklingen

Ervik Havfiske er Norges største banklinerederi. Domstein eier 50 prosent. Ervik Havfiske hadde god drift i 2007 og oppnådde et driftsresultat på kr 33,9 mill. mot kr 45,4 mill. året før. Nedgangen skyldes reduserte torskekvoter og lavere priser på enkelte fiskeslag. Konsernsjef Rolf Domstein uttaler at han er godt fornøyd med utviklingen på de fleste områder.

- Det er spesielt gledelig at etableringen av Norway Pelagic har vært vellykket. Det betyr mye også for Domstein. Vi har fortsatt utfordringer i deler av konsernet, men vi har tatt riktige grep og lagt grunnlaget for positiv utvikling i tiden som kommer, sier Rolf Domstein i en pressemelding

Powered by Labrador CMS