Jærkylling logo
Jærkylling logo

Moderne skjæreanlegg for kylling

Jærkylling,som holder til på Hå, har tatt i bruk Europas mest moderne skjæreanlegg for kylling. 80 millioner kroner er investert i nytt anlegg og produksjonsutstyr i jubileumsåret. Bedrifter er nemlig 10 år i år.

Publisert

Dermed er bedriften klar for å konkurrere med internasjonale aktører også hva rasjonell drift angår.

Samarbeid med Nortura

De siste sju årene har Jærkylling samarbeidet med konkurrenten Nortura i foredlingsanlegget på Hå. Samarbeidet går i korthet ut på at kylling fra Nortura-produsenter blir fordelt tilfeldig på de to foredlingsanleggene etter slakting. Avtalen forplikter Nortura å levere som Jærkylling til enhver tid har behov for.

65 000 kyllinger per dag

Illustrasjonsfoto

Hele 25 prosent av totalslaktingen av kylling i Norge kommer fra dette anlegget, det vil si om lag 65 000 kyllinger hver eneste dag.

Rundt halvparten av dette kvantumet går til Jærkylling. Det vil si at Jærkylling skjærer omtrent 190 tonn kylling hver eneste uke, men lederne ved bedrifter forteller til bladet Kjøttbransjen at det er mulig å øke denne skjæringen med 100 prosent etter at det nye anlegget nå er på plass.

I Cardinal Foods

Jærkylling er datterbedrift av Cardinal Foods.

I tillegg til Jærkylling er Den Stolte Hane, eggpakkeriet Arne Magnussen, Norsk Kylling på Støren og Vestfold Kylling eid av Cardinal Foods, som i fjor omsatte for 1,35 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS