Smak av Kysten nett

Smak av kysten: Oslo gjennom nåløyet

Nylig ble tre utvalgte spisesteder i hovedstaden tatt opp i det kulinariske nettverket Smak av kysten. De tre restaurantene er Lofoten Fiskerestaurant, Restaurant Havsmak og det nyåpnede Tjuvholmen Sjømagasin. Alle tre er valgt på bakgrunn av sin evne og vilje til å satse kompromissløst på mat fra havet.

Publisert

Innehaver av restaurantene i Fursetgruppen Bjørn Tore Furset (i midten), kunne smilende motta sertifikatene for sine restauranter i Smak av kysten. Til venstre kjøkkensjef ved Tjuvholmen Sjømagasin Tobias Gustafson og til høyre kjøkkensjef ved Lofoten Fiskerestaurant, Johnny Bøkestad.

- Alle de tre restaurantene i Oslo er gode eksempler på spisesteder som deltar aktivt for å heve sin kompetanse på sjømat, og de setter høye krav til sine leverandører for å kunne tilby gjestene det beste fra havet, sier prosjektleder Alexandra Krage Angell, som fremhever at Smak av kysten er et kvalitetsstempel for spisestedene som blir tatt opp i nettverket.

Tilgang på råvarer

- Kompetansen Smak av kysten innehar er interessant for oss, men det viktigste for oss er å jakte de beste råvarene. Gjennom nettverket Smak av kysten får vi tilgang til de beste råvareleverandørene i Norge, sier Bjørn Tore Furset, eier og driver av alle de tre restaurantene i Oslo.

Kompetanse og kvalitet

Smak av kysten er et nettverk av 34 utvalgte spisesteder som setter sin ære i å ha sjømat på menyen. Nettverket ble etablert i Hordaland i 2007 og har på to år ekspandert til hele Vestlandet, og nå også til Oslo. Målsetningen er å inkludere 50 bedrifter fra hele landet som har spesielt gode forutsetninger for å satse på sjømat innen 2010.

Kompetanseheving, kvalitetssikring og markedsføring er de bærende elementene i satsingen og spisestedene skal oppleve at satsing på sjømat gir en økt fortjeneste.

Kvalitet i alle ledd

Norsk Sjømatsenter som er initiativtaker og driver av Smak av kysten fremhever betydningen av at ikke bare restauranten, men alle involverte i prosessen leverer kvalitet.

- Hvert eneste ledd er viktig: Kokkens kunnskap og omhu, servitøren som bidrar til rammen rundt måltidet, fiskeren og oppdretteren som vet når hver art er på sitt aller beste og leverandøren som sørger for at fersk sjømat når frem til kjøkkenet i ekspressfart, understreker Angell.

Fakta Smak av kysten

* Nettverket har som målsetning å tilføre kunnskap og kompetanse om råvarer fra kystens spiskammer til sine medlems­bedrifter, og dermed bidra til at flere gjester får ekte og gode sjømatopplevelser.

* Hvert enkelt av spisestedene i nettverket gir sjømat en æresplass i menyen. Spisestedene velges ut fra deres evne og vilje til å satse på sjømat.

* Alle medlemsbedrifter blir sertifisert gjennom et 3-dagers kunnskapsprogram. Her fokuseres det på kvalitet, sesong, ernæring, menyutvikling, historiefortelling m.m. Restaurantledelsen, kjøkkensjefer, kokker og servitører fra medlemsbedriftene skal delta aktivt i programmet.

* I tillegg arrangeres det jevnlig kompetansehevende samlinger og seminarer.

Pressemelding

Innehaver av restaurantene i Fursetgruppen Bjørn Tore Furset (i midten), kunne smilende motta sertifikatene for sine restauranter i Smak av kysten. Til venstre kjøkkensjef ved Tjuvholmen Sjømagasin Tobias Gustafson og til høyre kjøkkensjef ved Lofoten Fiskerestaurant, Johnny Bøkestad.

Powered by Labrador CMS