Kildahl

Selger gardsmat fra pølsebod

Fra denne bua ved Myklegard i Løten selger brukerparet Ole Martin og Anita Kildahl egenproduserte gardsburgere, is og ost og annen gardsmat. Bua genererer 25 prosent av gardens inntekter, skriver Bedre Gardsdrift.

Publisert

Matbua til Kildahls står for 25 prosent av gardens inntekter.

Familien Kildahl på Bakken Øvre i Løten har mange bein å stå på. De er mjølke- og svineprodusenter og foredler råvarene på garden. Det er et eget lokale for framstilling av kjøttvarer og et eget for produksjon av ost og is. I et annet bygg tørker spekeskinker.

Metter mange munner

Aller mest tid tilbringer familien i cateringlokalene på garden. Disse inneholder utstyr til å kunne levere mat til flere hundre mennesker.

Kildahls har i alt ansatt 10 årsverk. Flere av disse er sesongarbeidere, som bidrar i fjøset og i cateringvirksomheten i perioder med mange leveranser.

Ole Martin Kildahl med spekeskinke.

Intet går til spille

– Vi driver med matproduksjon fra jord til bord. Det betyr at vi skal utnytte så mye som mulig av det vi produserer.

- Mysen fra pultostproduksjonen går til iskrem, og spekeskinker produseres av grisene på garden. Overskuddet av kjøtt går til karbonadekaker. Og mye av dette tilbyr vi i catering, forteller Ole Martin Kildahl.

Mer pultost og is

Nå ønsker familien å øke produksjonen av pultost og is. Pultostproduksjonen på garden startet som en attåtnæring av foreldrene til Ole Martin for 30 år siden. Osten ble fort populær, og nå er den ett av gardens hovedprodukter.

Ole Martin og Anita Kildahl ønsker å utnytte kapasiteten maksimalt på de populære produktene, og vurderer å utvide produksjonen.

Alltid parat ved telefonen

– Det er godt mulig vi har for mange bein å stå på, men vi trives med variasjon og elsker jobben vår, fortsetter han mellom telefonoppringninger og matlaging.

Han har som filosofi å alltid være tilgjengelig. Derfor lar han aldri telefonen ringe lenge før han tar den.

Kunnskap gjennom kurs

Kildahl er en av mange norsk småskalabedrifter som har oppdaget hvor mange muligheter det finnes for å bygge opp kompetanse innen ulike områder knyttet til produksjon av mat. De deltar derfor så ofte de har anledning på ulike kurs.

Nå sist på et kurs i regi av Kompetansenettverk for småskala matprodusenter, som er den del av Verdiskapingsprogrammet for Mat (VSP). Kurset dreide seg om å utvikle systemer som sikrer trygg mat til forbruker. Metoden kalles HACCP.

Kildahls benytter seg også av fagpersoner ved Nofima mat på Ås.

Ole Martin Kildahl med kyrne som gir råstoff til både ost og is.

Bedre Gardsdrift

"
Powered by Labrador CMS