50-åringene er vinnere på arbeidsmarkedet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

2000 færre horecastillinger i 2009

I 2009 var det en nedgang på 29 prosent i antall stillinger lagt ut på FINN sammenlignet med året før. I fjor ble det lagt ut over 2000 færre stillinger for horecabransjen på nettsiden sammenlignet med 2008, men 2009-tallene er langt over 2006-nivået.

Publisert

Stillingsvolumet totalt i 2009 lå kraftig under toppårene 2007 og 2008, men likevel 16,4 prosent over 2006-nivå.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I fjor ble det lagt ut 203 136 stillinger på FINN, mot 297 445 stillinger i 2008. Utdanning, undervisning og forskning er den eneste bransjen med solid oppgang, med en økning på 18 prosent.

Horeca

Totalt i 2009 var det en nedgang på 21 prosent i antall stillinger innen denne hotell, restaurant og storhusholdning på FINN – sammenlignet med tilsvarende periode året før. Slik er fordelingen år for år:

2006: 5177 stillinger

2007: 9953 stillinger

2008: 9987 stillinger

2009: 7878 stillinger

I fjor ble det lagt ut over 2000 færre stillinger på FINN for horecabransjen sammenlignet med 2008, men 2009-tallene er langt over 2006-nivået. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

– I store deler av 2007 og 2008 var det et eksepsjonelt godt arbeidsmarked, mens nedgangen noe som gjenspeiles i statistikken. Kategorien hotell, restaurant og storhusholdning på FINN befinner seg nå godt over 2006-nivå, opplyser PR-ansvarlig for FINN, Lene Kallum.

Lysere fjerde kvartal

I fjerde kvartal i fjor var det riktignok en økning på 22 prosent i antall stillinger innen hotell, restaurant og storhusholdning lagt ut på FINN; 1880 stillinger mot 1538 i fjerde kvartal 2008. Bare i desember var det en oppgang på 49 prosent sammenlignet med desember i fjor; 446 stillinger mot 299 stillinger.

Det var i fjerde kvartal i 2008 at vi merket finanskrisen for fullt.

Størst nedgang

Bransjene med størst nedgang var industri og produksjon, bank, finans og forsikring og transport, logistikk og lager.

Bransjene med minst nedgang var kunst og kultur, renhold og renovasjon og helse og sosial. Nordland og Troms var de eneste fylkene med oppgang, mens Vestfold og Akershus hadde mest nedgang.

Fjerde kvartal hadde minst nedgang, 20 prosent sammenlignet med året før. Det ble lagt ut 46 423 stillinger mot 58 270 i 2008. I fjerde kvartal var det også oppgang i flere bransjer.

- Det var på slutten av fjerde kvartal i 2008 at vi merket finanskrisen for fullt. Dette bidrar til at tilsvarende periode i fjor har mindre nedgang enn tidligere på året, sier Eirik Bache-Wiig, administrerende direktør i FINN jobb.

Pressemelding fra FINN

Powered by Labrador CMS