Rica Ishavshotell Tromsø

Seks prosent flere overnattinger

De nordnorske overnattingsbedriftene hadde samlet sett 10 742 flere overnattinger i september måned i år sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen på seks prosent er den samme for Nord-Norge som for Norge som helhet. Mens det er norske overnattinger som har økt i Nord-Norge er det for Norge samlet sett også en økning i utenlandske overnattinger.

Publisert

Troms har en økning med vel 12 000 overnattinger i september i år sett i forhold til 2009. Her Rica Ishavshotel i Tromsø.

Fylkesfordelte tall viser at Troms har en økning med vel 12 000 overnattinger (+ 19 %). Finnmark har en nedgang på 2000 overnattinger (- 5 %) og Nordland er på samme nivå som fjoråret. For perioden januar til september er Nord-Norge på samme nivå som fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 2 %, heter det i en pressemelding fra NHO Reiseliv Nord-Norge

Hotell

Hotellene i Nord-Norge hadde vel 5000 flere gjestedøgn sammenlignet med september 2010. Økningen på 4 % er noe lavere enn Norge som helhet som har en økning på 7 %. Det er i hovedsak norsk trafikk som har bidratt til økningen i Nord-Norge.

Det er imidlertid store variasjoner mellom fylkene. I september har Troms en økning på 8 000 gjestedøgn (+ 15 %). Nordland er på samme nivå som fjoråret (+ 1 %), mens Finnmark har en nedgang på 3.000 gjestedøgn (- 10 %).

Nedgang i yrkestrafikken

Nedgangen i Finnmark skyldes i hovedsak nedgang i yrkestrafikken. Formålsstatistikken viser at den positive utviklingen i ferie- og fritidstrafikken fortsetter. Troms øker med 22 %, Finnmark med 10 % og Nordland med 8%.

Økningen i ferie- og fritidstrafikken til Nord-Norge er samlet sett på 13 %, mens Norge som helhet har en økning på 9 % i samme periode. Så langt i år har økningen i Troms vært på 27 %, Nordland har økt med 10 % og Finnmark med 5 %.

Når det gjelder kurs- og konferansetrafikken viser tallene for september i likhet med augusttallene at de nordnorske hotellene er i ferd med å snu de siste måneders nedgang. Nordland og Finnmark øker med henholdsvis 11 % og 5 %, mens Troms har en nedgang på 3 %. Nord-Norge har samlet sett en økning i kurs- og konferansetrafikken på 4 %, mens Norge som helhet har en økning på 9 %.

Geir Solheim.

Camping/Hyttegrender

Etter en dårlig juli måned med stor nedgang i den norske trafikken grunnet dårlig vær, viser SSB-statistikken for de nordnorske campingplassene og hyttegrendene at økningen i august fortsetter i september. Nord-Norge samlet sett har en gledelig økning på 11 % (+ 5.000 overnattinger).

Norge totalt har en økning på 2 %. Troms og Finnmark øker med hhv. 39 % og 18 %, mens Nordland har en beskjeden nedgang på 2 %. Så langt i år har Nord-Norge og Norge en nedgang på henholdsvis 6% og 2 %.

Fornøyd avdelingsdirektør

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, er godt fornøyd med at så vel hotellene som campingplassene har hatt en god september måned sammenlignet med fjoråret. I tillegg til at hotellenes ferie- og fritidstrafikk fortsetter å øke, er det også hyggelig å registrere at statistikken for september i likhet med auguststatistikken indikerer at kurs- og konferansetrafikken er på vei oppover igjen.

– Det er imidlertid bekymringsfullt at yrkestrafikken i landsdelen viser en nedadgående utvikling, sier Geir Solheim.

Alle tall er hentet fra SSBs overnattingsstatistikk for september 2010 som ble offentliggjort denne uka. Statistikken finnes også på www.nhoreiseliv.no/nordnorge

Se for øvrig www.statistikknett.com/nord-norge for nærmere spesifikasjon og sammenligninger, samt andre regioner i landsdelen.

Pressemelding

"
Powered by Labrador CMS