kjøtt_colourbox
kjøtt_colourbox

Kjøttforbruket mindre enn antatt

Nordmenn spiser mindre kjøtt enn antatt, mener flere fagmiljøer. Forbrukstallene blåses opp av vekten på hele slakt. – Vi vet ikke nøyaktig hvor mye kjøtt hver nordmann spiser i løpet av et år. Men vi vet med sikkerhet at det er betydelig mindre enn de 77 kiloene som nå benyttes i helsemyndighetenes statistikk, sier kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist i Nortura, som er landets største leverandør av kjøtt.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hun mener anslaget over nordmenns kjøttforbruk er minst 10 til 15 kilo for høyt.

– Når blant annet Helsedirektoratet sier at vi spiser 77 kilo, så betyr det at du også spiser bein, brusk, hode og labber. Det er det de færreste som gjør. Derfor er myndighetenes beregningsmetode uegnet til å fastslå hvor mye kjøtt vi spiser, sier Sundqvist.

Også Anilmalia, som er et av landets ledende fag- og utviklingsmiljøer innen kjøtt- og eggproduksjon har nylig påpekt de samme svakhetene ved beregningsmetoden. Ifølge Animalia er det sannsynlig at forbruket snarere ligger et sted mellom 40 og 60 kilo.

Mindre fett

Kjøttbransjen ser også flere andre svakheter ved statistikken.

– En stor andel av fettet burde vært trukket fra. Folk velger magrere kjøtt enn før, og mange skjærer også bort fett når de tilbereder mat hjemme, sier informasjonssjef Eli Strand i Nortura.

Hun peker i tillegg på at det kastes mye mat her i landet.

– Beregninger basert på data fra dagligvarehandelen tyder på at kjøtt for mer enn 100 millioner kroner årlig kastes fra butikker, ofte på grunn av kort holdbarhetsperiode. Hjemme hos folk kastes det nok enda mer. Også dette er en feilkilde i de beregninger som nå benyttes, sier Strand.

Vet ikke nok

Om kort tid er det ventet at helsemyndighetene vil legge frem nye, offisielle råd om kosthold.

Ernæringsansvarlig i Opplysningskontoret for egg og kjøtt, Vibeke Bugge, er opptatt av at rådene må baseres på solid faktagrunnlag når det gjelder både forbruk og helseeffekter.

– Det blir feil å råde folk til å spise mindre kjøtt uten å vite hva vi faktisk konsumerer. Dessuten vet vi ikke nok om de kompliserte sammenhengene mellom kosthold og helse til å gi gode, matvarebaserte kostråd om kjøtt knyttet til farge alene. Det trengs mer forskning og kunnskap, sier Bugge.

Newswire

"
Powered by Labrador CMS