Cordon Bleu du Saint Esprit i Norge

Innstiftelsen av Cordon Bleu du Saint Esprit (Det Hellige Blå Bånds Ridderorden)i Norge skjer lørdag 9. april 2011. Det hele skjer på Herredshuset på Jessheim på kvelden.

Publisert

Ordenens viktigste formål i Norge er å virke for en stadig forhøyelse av den gastronomiske kunst, samt drive humanitær bistand for gastronomiske, veldedige, vitenskapelige, litterære og informative formål, opplyser Terje Størkersen i Cordon Bleu du Saint Esprit i Norge.

”Ordenen ble stiftet 1. januar 1579 av Kong Henrik III av Frankrike, og har i dag sitt hovedsete i kulturbyen Erfurt i Weimar, Tyskland. Cordon Bleu du Saint Esprit er en humanitær orden som henvender seg til personligheter innenfor handel, vitenskap, industri, kunst, design og gastronomi og som uselvisk arbeider for foredling av disse disipliner”, skriver Størkersen.

Diner Amical og Soirée

Ordenen befatter seg ikke med religiøse, politiske eller sosiale stridsspørsmål. Cordon Bleu du Saint Esprit samles to ganger i året, på våren til Diner Amical og om høsten til Soirée.

- Tilpasset norske forhold

– Vi ønsker å forme ordenen tilpasset norske forhold uten å rokke ved at dette er en humanitær organisasjon. Arbeidskollegiet er omforent om at vi ikke ser det som vår ordensoppgave å gi penger til humanitær bistand. Vi ønsker å gi bidrag, via stipendier, hedersbevisninger og æresmedlemskap til personligheter som gjør en innsats lokalt, regionalt eller nasjonalt og som bidrar til å fremme et bedre samfunn, melder Størkersen.

Les mer om den norske virksomheten her

"
Powered by Labrador CMS