Friele logo
Friele logo

Økt råvarepris ga dårligere resultat

Kaffehuset Friele leverte et driftsresultat på 73,3 millioner kroner i 2010. Dette er en nedgang på 17 prosent fra 2009. Omsetningen endte på 681 millioner kroner, som er en økning på fem prosent. Nedgangen i driftsresultatet skyldes flere forhold, deriblant høyere råvarekostnader.

Publisert

Økt satsing på produktutvikling - synliggjort gjennom lanseringen av Iskaffe på våren og kaffesystemet Senseo i fjor høst, er en annen del av forklaringen.

Et tredje element er økt fokus og kjøp av sertifisert kvalitetskaffe. Dette koster mer samtidig som det bidrar til bedre arbeidsforhold på kaffefarmene, heter det i en melding fra Friele.

Høye råkaffepriser

- I løpet av året er prisene på høykvalitets-råkaffe i verdensmarkedet fordoblet. Dette gir store utslag på våre marginer ettersom det ikke har vært mulig å kompensere hele kostnadsøkningen i økte priser ut til våre kunder, sieradministrerende direktør Olav Munch.

Olav Munch i Friele.

Årsaken til de høye prisene på råkaffe skyldes økt forbruk på verdensbasis kombinert med dårligere avlinger i flere land. Dette forventes å vedvare ut året.

-Parallelt opplever vi et sterkere press på prisene i det norske markedet. Forholdene tatt i betraktning er vi fornøyd med 2010-resultatet, sier administrerende direktør Olav Munch.

Store kostnader forbundet med lansering av Friele Iskaffe og det nye kaffesystemet Friele Senseo bidrar også til å trekke ned resultatet.

Investerer i miljø

I løpet av de siste årene har Kaffehuset Friele investert til sammen 40 mill. kroner i prosjekter som bidrar til reduksjon i CO2- og andre miljø-utslipp. Som Norges eneste kaffehus har Friele gått over fra fyringsolje til naturgass. Sammen med andre tiltak har dette bidratt til å redusere CO2-utslippene med nærmere 20 % i løpet av en toårsperiode (CO2-utslippene redusert med om lag 500 tonn).

Det totale utslippet til virksomheten i 2010 er på 2183,9 tonn CO2.

- Hadde vi fremdeles brukt olje i brenneprosessen, ville energiforbruket gitt et økt utslipp på hele 547 tonn CO2.

Regnskapsår: 2009 - 2010

Omsetning: 648,6 mill - 680,6 mill

Driftsresultat: 88,7 mill - 73,3 mill

Resultat før skatt: 84,9 mill - 66,4 mill

Årsresultat: 60,8 mill - 47,5 mill

Pressemelding

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS