Tine logo
Tine logo

TINE opprettholder lønnsomheten

TINEs driftsresultat i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet i perioden med NOK 48 mill. Forbedringen skyldtes i hovedsak restrukturering av Diplom-IS.

Publisert

Første kvartal viste tilfredsstillende salg for de fleste produktgrupper. Melkebaserte drikker viste en verdivekst på 2,7 prosent i første kvartal ut av dagligvare, men gikk tilbake målt i volum. TINEs volumandel innen søtmelk var i første kvartal uendret i forhold til tilsvarende periode i 2010. Ost er imidlertid den produktgruppen som vokser mest.

- Kategorien ost fortsatte den gode utviklingen fra fjoråret med en verdivekst på 3,5 prosent ut av butikk. TINE stod for en vesentlig del av veksten og styrket med segmentandelen, sier konserndirektør kommunikasjon Elisabeth Morthen.

Det var de store merkene Norvegia, Jarlsberg og Brunostene fra TINE som drev veksten. Lanseringen av Norvegia Fyldig har også fått god mottakelse.

Yoghurtsegmentet har hatt en sterk utvikling de senere årene med nye aktører og veksten i første kvartal målt i omsetning ut av butikk, var 13,6 prosent. TINEs verdivekst i perioden var 11,5 prosent.

Internasjonalt på nivå med fjoråret

Driftsinntektene for Meieri internasjonalt var i første kvartal 2011 418 millioner kroner, en reduksjon på 4 millioner kroner.

Driftsresultatet endte på 4 millioner kroner i 2011, en nedgang på en millione kroner.

Annen virksomhet

Driftsinntektene for annen virksomhet i første kvartal 2011 var NOK 489 mill., en reduksjon på NOK 4 mill sammenlignet med 2010. Justert for salget av iskremvirksomheten i Sverige og Danmark, økte omsetningen med 6 prosent i forhold til første kvartal 2010. Driftsresultatet ble NOK –35 mill og er en forbedring på NOK 49 mill sammenlignet med samme periode i 2010. NOK 26 mill av denne forbedringen kan tilskrives salg av ulønnsom iskremvirksomhet i Sverige og Danmark, samt NOK 20 mill i forbedringsaktiviteter i Diplom-IS.

Se også TINEs børsmelding for mer utfyllende informasjon på www.tine.no

Pressemelding

Powered by Labrador CMS