PetterNomeØL

Drikkeglede.no sladder ølbilder

Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD) har sladdet bilder av øl på sin nettside Drikkeglede. Helsedirektoratet ville ilegge tvangsmulkt på 25 000 kroner dagen hvis ikke bilder og omtale av ble fjernet innen 1. august.

Publisert

Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen kjemper for å beholde innholdet på nettsiden drikkeglede.no (Foto: Dag Øyvind Olsen/Newswire)

Drikkeglede ble lansert som en forbrukerportal for Bryggeri- og drikkevareforeningen på internett i fjor sommer. Ifølge Helsedirektoratet er mye av innholdet på Drikkeglede.no i strid med forbudet mot alkoholreklame.

– Vi er grunnleggende uenig med Helsedirektoratet i tolkingen av regelverket, men vi har ikke råd til å betale dagbøter på 25 000 kroner, så nå sladder vi bilder av ølglass og fjerner omdiskutert tekst, sier direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Han er glad for at ileggingen av tvangsmulkt ikke har tilbakevirkende kraft. I så fall måtte Bryggeriforeningen ha punget ut med nesten 10 millioner kroner i bot siden nettstedet åpnet i juni i fjor.

Anker avgjørelsen

– Vi har anket avgjørelsen og sendt en klage til Markedsrådet. Får vi ikke medhold der, vil vi følge saken videre oppover i rettssystemet, sier Petter Nome.

Han mener Helsedirektoratet tolker loven mot alkoholreklame bokstavtro ut fra virkeligheten da den ble laget på 1970-tallet, og ikke dagens norske samfunn.

– Vi ønsker ikke en oppheving av forbudet mot alkoholreklame, men det må være lov å gi forbrukerinformasjon om øl.

Nome peker på at norske ølprodusenter utsettes for stadig større press fra utenlandske produsenter. Folk flest har tilgang på tv-kanaler med alkoholreklame, vi eksponeres for slik reklame på ferie i utlandet, på idrettssendinger på tv, gjennom magasiner, og ikke minst på internett.

- Informerer nøytralt

– Norske bryggerier får ikke engang lov til å informere nøytralt om sine varer på sine egne nettsider. Bryggeriforeningen får heller ikke bringe slik informasjon, selv om vår nettside drikkeglede.no har mange fellestrekk med Vinmonopolets gode nettportal. Vi gir ren forbrukerinformasjon.

Drikkeglede informerer om de norske produsentene av øl, brus og vann, og de ulike produktene de selger. Det er også omtale av hva slags drikke som passer til ulike matretter, og bilder av drikke sammen med mat.

På nettsiden er det lagt ut lenker til nyhetsartikler fra medier som omtaler blant annet ølfestivaler og smakstester av øl. Alt materialet som omhandler alkoholholdig drikk er ulovlig, det bryter mot reklameforbudet mot alkohol, mener Helsedirektoratet.

– Konkurransevridende

De siste årene har det vært en svak økning av det samlede alkoholforbruket i Norge. Tendensen er at det drikkes mer vin og brennevin, og mindre øl.

– Vi mener dagens situasjon er konkurransevridende. Selvsagt ønsker vi at folk skal drikke mer øl og mindre sprit og vin. Men misbruk av alkohol er ingen tjent med. Hvis vi lykkes med å øke folks interesse for øl på bekostning av sterkere drikkevarer vil det gi et lavere totalkonsum, nøyaktig slik myndighetene ønsker, sier Petter Nome.

Newswire

"
Powered by Labrador CMS