Hotellrom Oslo Plaza1
Hotellrom Oslo Plaza1

Forventer vekst

Norske hotell-ledere tror på vekst i 2011. I en ny undersøkelse med spørsmål om forventning til årets markedsutvikling for eget hotell, svarer nærmere 70 prosent at de tror på økning i kapasitetsutnyttelse og snittpris i forhold til 2010.

Publisert

Hotellederne som har svart i undersøkelsen tror på vekst i 2011. (Illustrasjonsfoto)

Knappe 30 prosent av hotellene tror totalinntektene vil gå ned i 2011 sammenlignet med 2010. Svært få tror på positive eller negative endringer utover fem prosent.

Hotellene er betydelig mer positive til utviklingen nå enn for ett år siden. Tidligere undersøkelser har vist at hotellene er treffsikre i sine forventninger.

136 hoteller

Dette fremkommer i en undersøkelse gjennomført av Horwath HTL (Hotel, Tourism and Leisure) i Norge og internasjonalt i januar/februar. Formålet har vært å kartlegge hotellenes forventninger til utviklingen i år.

Undersøkelsen i Norge er besvart av 136 hoteller og antas å gi et representativt bilde av hotellenes forventninger. I undersøkelsen er hotellene blant annet spurt om forventninger til hotellmarkedsutviklingen generelt, samt utviklingen for eget hotell når det gjelder kapasitetsutnyttelse (beleggsprosent), oppnådd rompris og omsetning.

Optimisme

Når det gjelder forventninger til markedsutvikling generelt, er hotellene noe mer optimistiske enn for eget hotell. Dette kan ha sammenheng med forventning om økt konkurranse fra mange nye hoteller både i 2010 og 2011. Antall hotellrom forventes å øke med over sju prosent disse to årene, til over 78 500 rom.

Hotellene tror på en positiv påvirkning av etterspørselen fra norsk økonomi, men tror samtidig at økt tilbud, oljepriser og valutakurser kan ha negativ påvirkning.

Størst optimisme i vest

Det er større forventninger til utvikling i yrkesreisemarkedet og det individuelle ferie/fritidsmarkedet enn for grupper og konferanser.

Hotellene i Bergen er mest optimistiske til utviklingen det kommende året. Også Oslo-hotellene tror på vesentlig bedre utvikling enn landsgjennomsnittet. Distriktshotellene er de minst optimistiske.

Horwath Consulting

Horwath Consulting er et norsk bedriftsrådgivningsfirma med oppdrag innen de fleste reiselivsområder (www.horwath.no). Vi deltar i det internasjonale nettverket Horwath HTL med 50 kontorer i 30 land. Horwath Consulting er mest kjent for den årlige bransjerapporten Norsk Hotellnæring. Horwath HTL gjennomfører to ganger årlig en internasjonal undersøkelse (sentiment study) for å måle hotellenes forventninger til det kommende året.

Pressemelding

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS