Skolelunsj

12 % av skoleelevene kjøper mat utenfor skolen

78 prosent av aldersgruppen 8 til 11 år, og 24 prosent av 16-24-åringene spiser matpakke hver dag. 35 prosent av alle barn og unge 8-24 år spiser medtatt matpakke hver dag. 6 prosent kjøper mat på skolen daglig, og 20 prosent oftere enn 3 ganger i uken eller oftere. 12 prosent kjøper i tillegg mat utenfor skolen 3 ganger i uken eller oftere, og tallene stiger med alder og bosted.

Publisert

Matpakkelunsjen står fremdeles sterkt i Norge. Men den er mer sofistikert enn for en liten generasjon siden. (Pressefoto: melk.no)

Det er flest barn i Oslo som kjøper mat på skolen (14 %) og utenfor skolen (9 %) hver dag, sammenlignet med andre landsdeler. Det fremgår av Barne og Ungdomsundersøkelsen gjennomført på oppdrag for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) av Synovate.

28. september arrangeres Verdens Skolemelkdag for 12. gang, hvor det vil bli dokumentert at riktig kosthold på skolen skaper økt trivsel og prestasjoner.

Verdens Skolemelkdag ble etablert av FNs Food and Agriculture Organization i 2000, og markeres siste onsdagen i september i en rekke land (bl.a i Pakistan, Kina, Australia, Canada, Sverige, Japan, Finland, Russland og England).

Abonnementsordningen med melk i norske skoler ble innført av Norske Meierier og Statens Ernæringsråd i 1971. Forløperen til ordningen var Oslofrokosten som ble innført på 1920-tallet og Sigdalsmåltidet som ble igangsatt rundt om i landet etter modell av Oslofrokosten. Tanken med disse ordningene var å sikre skolebarna påfyll av næring i løpet av skoledagen. Slik virket tiltakene også sosialt utjevnende.

Skolemelkordningen fungerer som et abonnement der elevene får utdelt ¼ liter melk på skolen hver dag. Så godt som alle skoler i landet deltar i ordningen (99 prosent).Fastfood.no

Hentet fra pressemelding fra melk.no i anledning Verdens Skolemelkdag

"
Powered by Labrador CMS