KonsumGruppenLarsenBrovoldKarlsen

Konsum-Gruppen og ASKO samarbeider tettere

Konsum-Gruppen Norge (KGN) og ASKO innleder et integrert samarbeid for å bygge kjedelojalitet og vinne nye kunder. – Et av målene er å få til et strategisk samarbeid som vil føre til at både ASKO og Konsum Gruppen kan utvikle oss positivt videre, sier daglig leder for Konsum Gruppen Norge, Arild Sten Larsen.

Publisert

Administrerende direktør i Konsum Gruppen Norge, Arild Sten Larsen (til venstre), sammen med Petter Brovold og Per Aage Karlsen. (Foto: Odd Henrik Vanebo)

Samtidig er et ”Prosjekt vekst” etablert. Det består av Per Aage Karlsen (nyslått pensjonist fra ASKO) som prosjektleder og Petter Brovold (engasjert for KGN), og ble presentert på KGN Arena i august.

Bygger på lojalitet

– Konsum Gruppen har kommet i den posisjonen ved å være en av få innkjøpskjeder som forholder seg til en grossist, nemlig ASKO. Vi er derfor blitt foretrukket som en lojalitetskunde, og kan dermed igjen arbeide for bedre betingelser og tilbud for våre medlemmer og kunder, sier Espen Wasenius og Arild Sten Larsen i Konsum Gruppen.

Målet med prosjektet

Målet er å øke KGN’s omsetning og kjøp gjennom ASKO ved:

* økt leveringsandel/ordrestørrelse til eksisterende kunder

* tilvekst av nye medlemmer som i dag ikke er kunder hos ASKO innenfor definerte kundeområder/segmenter

* utvikle et samarbeid med Storcash-avdelingene for mest mulig optimal kundebetjening etter kundens størrelse og kjøpsstruktur

* innarbeide ASKO bedriftskort en attraktiv del av det totale leveransekonseptet fra ASKO.

”Prosjekt vekst”

Den langsiktige samarbeidsplanen skal blant annet inkludere tydelige fordeler og forpliktelser på innkjøpsbetingelser, innkjøpsbetingelser på tjenester utover ASKO-sortimentet, deltakelse i kjedekundeteam og at de sammen skal skape konkurransedyktige priser på logostikktjeneste, som igjen motiverer til økt leveringsandel, økt ordrestørrelse og nye varegrupper, en felles strategiplan og nevnte ”Prosjekt vekst”.

– ”Prosjekt Vekst” skal, sammen med markedsapparatet i KGN og ASKO, bidra til å lede prosessen med å utarbeide konkrete handlingsplaner og avtale løpende fremdrift og evaluering, være en pådriver for regionale handlingsplaner, delta og arrangere relevante møter, både internt i ASKO og KGN, samt fellesmøter, og rapportere månedlig status til ledelsen i de to selskapene, opplyser Wasenius og Larsen.

Powered by Labrador CMS