Vinmonopolet illustrasjonsfoto

Vinmonopolet åpner 10 nye butikker

Styret i Vinmonopolet vedtok torsdag 17. november å åpne 10 nye butikker. Vinmonopolet ønsker å åpne disse 10 butikkene i 2012 forutsatt at vi finner egnede lokaler i den enkelte kommune. Vinmonopolet har vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å prioritere kommuner som ikke har Vinmonopol.

Publisert

Vinmonopolet åpner 10 nye utsalg neste år. (illustrasjonsfoto)

De 10 butikkene vil bli lokalisert i:

- Ytre Enebakk i Enebakk i Akershus

- Ås sentrum i Ås i Akershus

- Hemsedal i Hemsedal i Buskerud

- Svelvik i Svelvik i Vestfold

- Madla i Stavanger i Rogaland

- Lonevåg i Osterøy i Hordaland

- Askvoll i Askvoll i Sogn og Fjordane

- Bruhagen i Averøy i Møre og Romsdal

- Selbu/Mebonden i Selbu i Sør-Trøndelag

- Korgen i Hemnes i Nordland

Små distriktskommuner

- Vi har en god miks av store og små butikker neste år. De fleste kommer i små distriktskommuner. Felles for alle nyetableringene er at de har et solid markedsgrunnlag, sier adm. dir. Kai G. Henriksen.

Etablering av butikker i nye kommuner er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning på landsbasis og kravet til lønnsom drift av våre butikker. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:

- Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen

- Etablerte handelsmønstre i og omkring kommunen

- Nærhet til en eksisterende Vinmonopolbutikk

- At nyetableringen dekker sine egne kostnader

Flere av etableringene er lagt til ganske små kommuner med rundt 3000 – 4000 innbyggere, som Hemsedal, Askvoll, Selbu og Hemnes. Felles for disse er status som handlesentrum, betydelig turisme eller nærhet til hovedfartsåre.

- Vi åpner også i noe større distriktskommuner som Svelvik, Osterøy og Averøy. Felles for disse er en befolkning over 5000 og vekst i befolkning og handel, eller stort potensial for dette, utdyper Henriksen.

283 pol neste år

Men også folkerike og bynære områder skal ivaretas. Steder som Enebakk og Ås sentrum i Akershus og bydelen Madla i Stavanger er gode eksempler på dette, alle med solid vekst i handel og innbyggertall, en utvikling som er ventet å fortsette i årene fremover.

Ved utgangen av 2012 vil Vinmonopolet ha 283 butikker. Med dette bor 88 prosent av befolkningen i kommuner med eget Vinmonopol mens 95 prosent av befolkningen bor nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol. De nye butikkene bedrer tilgjengeligheten til Vinmonopolet i distriktene ytterligere.

NTBinfo/Pressemelding

"
Powered by Labrador CMS