GeirangerCruise1

Liten bedring for hotellbransjen

Hovedtallene for hotellenes resultater i 2011 viser en liten positiv tendens i forhold til 2010. Dette fremgår av del 1 av hotellrapporten ”Norsk Hotellnæring 2012” fra Horwath Consulting. For 16. år på rad gjennomfører Horwath HTL denne bransjeundersøkelsen, som blant annet viser at cruiseturistene er nyttige for næringen - både under cruiset og frenmfor alt etter turen.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Morten Holt

Tromsø overtar Revpar-teten

SSB-statistikken for januar-mars har noen overraskelser.

* Tromsø har vist gode hotelltall i vinter og har nå overtatt teten blant de store byene med RevPAR på 657 kroner, knapt foran Stavanger med 648 kroner (akkumulert for årets tre første måneder).

* Gjennomsnittlig RevPAR for hotell-Norge var 438 kroner (+2,4% fra samme periode i fjor).

* Oslo, Stavanger og Kristiansand har hatt tilbakegang i RevPAR med respektive 11, 4 og 3 %. Kristiansand (368 kroner) var den eneste av de større byene med RevPAR lavere enn landsgjennomsnittet. RevPAR (inntekt per tilgjengelig rom) er et viktig hotellnøkkeltall og måler muligheten til å drive lønnsomt.

* Gjestedøgnsutviklingen har vært svært god med økning på 5,5 % i forhold til året før.

*Nord-Norge økte med hele 16 %. Overraskende er det at Norge utenom de sju største byene øker mer enn byene (6,9 mot 3,5 %).

* De største byene har hatt svært liten vekst innenlands, men økning på hele 11 % for utlendinger. Dette betyr at nå har de største byene ca halvparten av utenlandsvolumet i denne perioden.

Cruiseturistene er nyttige

For første gang er det blitt kartlagt i hvilken grad cruiseturistene realiserer det de sier når de blir spurt, nemlig at de er fornøyd med Norges-cruiset og kan tenke seg å oppleve mer av landet senere.

I TØIs gjesteundersøkelse 2011 der utenlandske turister blir intervjuet ved utreise, fikk turistene blant annet spørsmål om de hadde vært her på cruise tidligere. Ja-andelen utgjorde cirka 80 000 på dette spørsmålet, og disse hadde tilbrakt i snitt 9,1 overnattinger, det vil si i alt ca 731.200 overnattinger.

Om lag 73 prosent hadde overnattet ved kommersielle overnattingsanlegg (øvrige f.eks hos slekt/venner). De kommersielle overnattingene fra de turistene som tidligere hadde vært på cruise (ca 536 000) utgjorde dermed cirka fem prosent av de kommersielle gjestedøgnene i Norge sommersesongen i 2011 (målt etter TØI’s gjestedøgnsstatistikk). De som overnattet ”ikke-kommersielt” utgjorde ca 2,5 % av disse overnattingene

Basert på et forsiktig forbruksestimat hadde utenlandsturistene som hadde vært på cruise i Norge tidligere et forbruk sommeren 2011 på ca 450 millioner kroner.

Til sammenligning la cruisepassasjerer, skip og mannskap igjen om lag to milliarder kroner i 2011 (i følge ECC’s årlige undersøkelse).

Pressemelding fra Horwath Consulting

Vil du holde deg oppdatert i horecabransjen?

Bestill et abonnement på magasinet Horeca i dag

Åtte ganger i året byr vi på masse nyttig og interessant fagstoff for deg som arbeider på alle nivåer i horecabransjen. I sin 43. årgang er Horeca den beste kanalen til bransjen gjennom magasinets systematiske og grundige dekning av hovedmålgruppene:

• hoteller, kurs-/konferanse- og andre overnattingsbedrifter

• restauranter

• barer og puber

• utesteder

• kafeer

• contract catering

• kantiner

• institusjoner

Bestill abonnement på magasinet Horeca her

Hold deg også oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som blir sendt ut 1-2 ganger hver eneste uke.

Meld deg på gratis nyhetsbrev her

"
Powered by Labrador CMS