Vinillustrasjon COLOURBOX2881049

13. året med Norsk Sommelier Utdannelse

 Norsk Sommelier Utdannelse er nå i full gang med inntaket for studiet, som starter 5. januar neste år.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Norsk Sommelier Utdannnelse starter nå sitt 13 år.

Oslo, Bergen og Trondheim

– Studiet for 2015 er i ferd med å fylles opp og avholdes i Oslo, Bergen og Trondheim, amt København, melder Ken Emgebretsen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Studiet utdanner vinkelnere med en bred og solid kunnskap i all verdens drikke, mat og drikke i kombinasjon samt en rekke andre temaer. Studiestart er 5. januar 2015 med eksamen oktober samme år.

Påmelding

For å søke om opptak til Norsk Sommelier Utdannelses vinkelnerutdanning kreves det bestått videregående skole eller fem års realkompetanse. For å kunne avlegge eksamen forutsettes det deltagelse i minst 85 prosent av undervisningen.

Du kan melde deg på via nettsiden til Norsk Vinkelnerforening; Vinkelner.no

Du kan også melde deg på direkte via Norsksommelierutdannelse.no

"
Powered by Labrador CMS