Tork Horeca rent kjøkken
Tork Horeca rent kjøkken

Bedre hygiene med tilpassede dispensere

Arbeid med vask og hygiene på restauranter og storkjøkken ville vært langt enklere dersom dispensere med tørkepapir og -kluter hadde vært mer tilgjengelige, viser en ny undersøkelse Tork har gjennomført blant ansatte i restaurantbransjen i sju europeiske land. Derfor presenterer nå Tork en ny serie dispensere, Tork Performance.

Publisert

Dispenserne må være tilgjengelige i kjøkkenet.

Mens hygiene- og brukskrav har endret seg betraktelig de siste årene, har det skjedd liten utvikling innenfor design og tilpasning av dispensere. Nå presenterer Tork en ny serie dispensere utviklet for dagens bruksmønster.

Stort forbruk

Halvparten av de ansatte i restaurantbransjen mener at deres arbeid hadde vært enklere dersom dispensere og andre vaskeprodukter hadde vært lettere tilgjengelige og plassert ut på flere steder enn i dag.

Store mengder tørkepapir og rengjøringskluter brukes hver dag på norske restauranter. Halvparten av respondentene sier at de bruker slike produkter over åtte ganger om dagen. To av tre mener de hadde brukt mindre papir om man hadde benyttet dispensere i stedet for frittstående ruller.

–Brukes på riktig måte

Salgs- og markedsansvarlig i Tork, Line Pedersen.

Våre undersøkelser viser at tilgjengeligheten er en viktig faktor for optimalt forbruk av papir og tørkeprodukter. Dessuten sørger bedre tilgjengelighet for at slike produkter brukes på riktig måte og til rett tid. Restauranter og storkjøkken har et sterkt fokus på å opprettholde god hygiene og renslighet, noe som sørger for bedre arbeidsmiljø. Riktig bruk av tørkepapir og kluter bidrar til dette, sier Line Pedersen, produkt- og markedsansvarlig i Tork.

Forbedrer effektiviteten

Etter å ha fått tilbakemeldinger fra kunder og brukere har Tork utviklet den nye produktserien Tork Performance, en serie med dispensere for tørkepapir og rengjøringskluter.

Tork Performance-serien består av seks ulike dispensere spesielt tilpasset industri, restaurant og storkjøkken samt laboratorier og sykehus.

Tork Performance-serien består av seks ulike dispensere spesielt tilpasset industri, restaurant og storkjøkken samt laboratorier og sykehus.

Økt funksjonalitet

Dispensere for industriell bruk har sett tilnærmet uendret ut i 30 år. Nå har Tork utviklet en helt ny produktserie med søkelys på effektivitet, ergonomi og design.

Tork Performance-dispenserne er designet med tanke på at det skal være enkelt å gripe fatt i papiret, at håndtakene er gode og at de skal være enkle og etterfylle.

Enklere bruk og økt funksjonalitet legger forholdene til rette for økt produktivitet og bedre hygiene. Mer effektiv papirbruk gir dessuten både økonomiske og miljømessige gevinster.

1200 respondenter i undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført av analyseselskapet Netigate i Sverige, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen, Frankrike og Nederland.

Om lag 1200 respondenter deltok i undersøkelsen som inkluderte ansatte i industriselskaper, helsesektoren og restaurantbransjen.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS