Vestfold Mat

Ferdigkuttede økologiske grønnsaker fra Vestfold

I Vestfold er det nå satt i gang produksjon av ferdigkuttede økologiske grønnsaker. Vestfold er foregangsfylke for økologisk grønnsakproduksjon, og det er Fylkesmannen i Vestfold som har bidratt til å få denne produksjonen i gang. Det er Finstad Gård - Rosnes AS, Holm Gård AS og Karsten Skovly Storkjøkken AS som sammen vil tilby produktene.

Publisert

Produktene vil bli tilbudt kunder som barnehager, skoler, institusjonskjøkken og undervisningskjøkken, kriminalomsorgen, offentlig innkjøpssamarbeid, horeca (hotell, restaurant, catering) og Helse Sør.

”Etter ønske fra kunder innen storhusholdning har vi startet opp et produktutviklingsprosjekt med videreforedla økologiske grønnsaker. Kantiner og institusjoner bruker pr. i dag en stor mengde videreforedlede grønnsaker og poteter. Vi ser tendensen til økt interesse for økologiske produkter i samme kategori. Det har til nå ikke vært mulig å oppfylle dette ønsket siden det ikke har vært økologiske bearbeidede produkter i markedet”, heter det i en pressemelding.

Produktene

De økologiske produktene som tilbys nå er:

* Ternet gulrot

* Ternet kålrot

* Gulrotstaver

* Kålrotstaver

* Ternet potet

* Båtpotet

Karsten Skovly Storkjøkken AS vil distribuere produktene til sine kunder. Sammen med Foregangsfylke økologisk grønnsakproduksjon vil produktene frembys aktuelle kunder. Produktene er i produksjon fra uke 37/38.

Økonomisk, agronomisk - økologisk!

"Regjeringen har satt som mål at 15 prosent av produksjonen og forbruket av mat skal være økologisk i 2020. Strategier og tiltak for å nå denne målsettingen går fram av en egen handlingsplan ”Økonomisk, agronomisk - økologisk!”. En av strategiene er at det skal dannes grunnlag for at størst mulig andel av forbruket av økologiske matvarer kan være med basis i norsk produksjon. I arbeidet for å nå dette har fylkesmannsembetene en spesiell rolle. Noen fylker er, på bakgrunn av en konkurranse og dokumenterte resultater, utpekt som foregangsfylker for økologisk produksjon og forbruk. Til sammen skal foregangsfylkene representere et bredt spekter av satsningsområdene innenfor både produksjon og forbruk av økologisk mat", heter det i meldingen.

Les mer på Vestfoldmat.no

Pressemelding

Ønsker du gratis nyhetsbrev fra Horecanytt.no. Klikk her

"
Powered by Labrador CMS