mjølkeglass

Norden vil ha fersk melk

Ni av ti nordmenn foretrekker fersk melk framfor langtidsholdbar melk. Våre naboer i Norden og i Storbritannia er også fremmede for tanken på å drikke langtidsholdbar melk. I Spania og Tyskland er holdningen en ganske annen; her foretrekker flertallet at melken har lang holdbarhet. Men på ett punkt er alle enige: Melk fra hjemlandets kuer smaker best og er viktigst.

Publisert

Illustrasjonsfoto

Det viser en internasjonal undersøkelse Norstat har gjennomført i syv europeiske land på vegne av TINE.

– I Norge og Norden er vi vant til den ferske og friske melken og det er nok en utbredt holdning at melk og lang holdbarhet er uforenlig. Mange har også stiftet bekjentskap med langtidsholdbar melk i utlandet og erfart at smaken er annerledes. Melk er en drikk vi nordmenn har vokst opp med og tradisjon og nærhet spiller også en rolle når vi velger melk, sier konserndirektør Hege Holter Brekke i TINE.

Fersk melk for de unge og høyinntektsgrupper

77 prosent av nordmennene kjøper kun fersk melk, mens ni prosent kjøper langtidsholdbar dersom det er tomt for fersk. I Spania er innstillingen motsatt: halvparten av spanjolene kjøper utelukkende langtidsholdbar melk, og 20 prosent kjøper kun fersk melk dersom det er tomt for den langtidsholdbare, eller den ferske er rimeligere. Men kulturen kan være i endring; unge spanjoler foretrekker i noe større grad fersk melk enn eldre. I Tyskland, hvor omkring halvparten av de spurte foretrekker langtidsholdbar melk foran fersk melk, oppgir de høytlønnede i langt større grad at de foretrekker fersk melk enn de lavtlønnede.

– I Spania og tildels også i Tyskland er nok dette en konsekvens av at langtidsholdbar melk dominerer i butikkhyllene. Men det er interessant at yngre og høytlønnede i disse landene foretrekker fersk melk. Det har trolig å gjøre med et skarpere fokus på sunt kosthold og naturlig og kortreist mat i disse gruppene, sier Holter Brekke.

Innenlandsproduksjon viktig

Alle undersøkelser viser at nordmenn er svært opptatt av at meieriprodukter er produsert i Norge. 85 prosent oppgir i undersøkelsen at dette er viktig. Undersøkelsen viser at folk i de andre landene i undersøkelsen er enda mer opptatt av denne faktoren enn hva vi er her til lands. Så godt som alle spanjoler vil ha spansk melk, og i alle de andre nordiske landene i som deltar, vil mer enn 90 prosent ha hjemmeproduserte meieriprodukter.

– Vi visste fra før av at det er svært viktig for nordmenn flest at melken de drikker kommer fra norske kyr. Det som er litt overraskende er at undersøkelsen viser at befolkningen i EU-land der det er fri bevegelse av matvarer mellom landene faktisk i enda sterkere grad ønsker seg melk og meieriprodukter produsert i eget land, sier Holter Brekke.

Norge og Sverige skiller seg ut

Norge og Sverige skiller seg markant fra resten av Europa i det at det er de yngste som er aller mest opptatte av at meieriproduktene bør produseres hjemme. I alle de andre landene går kurven motsatt vei.

– Det er vanskelig å si sikkert hvorfor det er nettopp de yngste som verdsetter at melken er norskprodusert, men dette må nok ses i sammenheng med den sterke oppslutningen vi ser rundt kortreiste produkter der nærhet til og kunnskap om hva vi konsumerer er viktige faktorer, sier Holter Brekke.

Om undersøkelsen:

• Utført av Norstat for TINE i januar 2012 • Telefonintervjuer med 7000 respondenter • Representativt utvalg (1000) respondenter i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannia og Spania • Undersøkelsens hensikt er å kartlegge og sammenligne holdninger til pris, utvalg, opprinnelse og merker på ferskmat og meieriprodukter i Norge og Europa

Pressemelding

Vil du holde deg oppdatert i horecabransjen?

Bestill et abonnement på Horeca i dag.

"

Åtte ganger i året byr vi på masse nyttig og interessant fagstoff for deg som arbeider på alle nivåer i horecabransjen. I sin 43. årgang er Horeca den beste kanalen til bransjen gjennom magasinets systematiske og grundige dekning av hovedmålgruppene:

• hoteller, kurs-/konferanse- og andre overnattingsbedrifter

• restauranter

• barer og puber

• utesteder

• kafeer

• contract catering

• kantiner

• institusjoner

Bestill abonnement på magasinet Horeca her

Hold deg også oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som blir sendt ut 1-2 ganger hver eneste uke.

Meld deg på gratis nyhetsbrev her

"
Powered by Labrador CMS