RationalAward2

Ny pris til Rational

– Det renommerte verktøymaskinlaboratoriet ved Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) i Aachen kåret Rational AG til vinner av den europeiske Best Practice konkurransen “Production Systems 2010“. Dette er eksemplarisk samspill mellom klassisk håndverk og moderne industriproduksjon, uttalte juryen.

Publisert

Fra utdelingen. Fra venstre professor Dr. Günther Schuh (WZL/RWTH Aachen), Peter Wiedemann, Axel Roddewig, Franz Ehelechner (alle fra Rational), Günter Butschek (Airbus produksjonsledelse).

De så på hvor profesjonelt prinsippene om "slank produksjon" og "lean management" gjennomføres og praktiseres i produksjonen, samt de etterfølgende bedriftsprosessene. Basisen for dagens produksjonssystem ble lagt for over 50 år siden av den japanske bilprodusenten Toyota, som utviklet systematiske og konsekvente prosesser som ga ekstra kvalitet og fleksibilitet i serieproduksjon.

Mange foretak som har latt seg inspirere av Toyotas produksjonssystem opplever at de har lykkes svært bra. Grunnlaget krever en radikalt ny måte å tenke på, som setter kunden i sentrum for alle aktiviteter og krever at medarbeiderne forbedrer alle rutiner og prosesser, hver dag.

Målet er permanent forbedring

„Uten kontinuerlig videreutvikling og daglig ønske om forbedring er vekst og suksess i våre dager ikke mulig for et foretak. Rationals produksjonssystem overbeviste jurymedlemmene, ikke bare med den konsekvente bruken av fem grunnleggende "lean-metoder", som f.eks. "pull-prinsippet" eller "flyt-prinsippet", men like mye med hele den forandringen som bedriftskulturen har gjennomgått. Hos Rational legger en grunnleggende visjon fundamentet for ledelses ideer og prinsippet om "bedrift i bedriften" garanterer bærekraftig suksess.Helhetlige aksjoner er hemmeligheten bak suksessen“, heter det i en pressemelding fra Rational

Eiedemann mottok prisen

Peter Wiedemann, Rationals CTO, mottok prisen som "Best Practice foretak" i forbindelse med avslutningskonferansen for Airbus i Hamburg, med over 200 innbudte gjester.

I takketalen sin røpet han hemmeligheten bak Rationals sukssess:

– Et foretak kan bare ha suksess når det agerer helhetlig - alt og alle må harmonere - fra CEO til vaskehjelpen. Utmerkelsen er både en bekreftelse og en inspirasjon til å forbedre oss enda mer - å fortsette med en slank produksjon og fullt fokus på nytten kundene har av produktene i framtiden, sa han.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS