Miele Rengjøring 1
Miele Rengjøring 1

Nytt rengjøringsanlegg fra Miele

En helautomatisk rengjørings- og desinfeksjon av plasskrevende gods, som OP-containere, transportvogner, OP-bord og senger er sikrere, raskere og mer effektiv enn en manuell klargjøring. Miele kan nå tilby fire nye rengjørings- og desinfeksjonsanlegg (containervaskeanlegg) beregnet for slikt gods i helse- og industrisektoren.

Publisert

Plasskrevende gods som containere, senger eller OP-bord klargjøres raskt og sikkert i Mieles nye rengjørings- og desinfeksjonsanlegg – inntil åtte laster i timen. Den enkle betjeningen skjer via touchdisplayet i farger.(Foto: Miele)

”En helautomatisk rengjørings- og desinfeksjon av plasskrevende gods, som OP-containere, transportvogner, OP-bord og senger er sikrere, raskere og mer effektiv enn en manuell klargjøring. Takket være det innovative utstyret er anleggene meget lønnsomme. Mieles kvalifiserte servicetjeneste sørger, med sitt omfattende servicetilbud, for et driftssikkert anlegg, heter det i en pressemelding fra Miele.

Ved siden av kjemisk-termisk desinfeksjon, som kan brukes som standard av alle store containervaskemaskiner, kan PG 8822 og PG 8830 i tillegg benyttes til termisk desinfeksjon. Disse maskinene er utstyrt med en spesiell varmeveksler, som varmer vannet særdeles raskt opp til riktig temperatur.

Dette sparer verdifull tid. Ved minimal bruk av vann, rengjørings- og desinfeksjons¬midler, kan det i alle maskiner klargjøres inntil åtte laster per time, avhengig av hva som skal klargjøres.

Alt som rengjøres og desinfiseres i de nye Miele-anleggene er lett synlig gjennom glidedørene av sikkerhetsglass. I vaskekammeret er godset lett å tippe og kan dermed rengjøres grundig både på utsiden og innsiden ved hjelp av dysesystemet.

Vannet, som holder en temperatur på inntil 90 °C, kan benyttes i flere vaskeomganger. Et innovativt sirkulasjonssystem fører dekontaminasjonsløsningen ut av vaskekammeret og tilbake til en tank, hvor det oppbevares til neste vask. På denne måten oppnår man effektive programsykluser, korte driftstider samt høy lønnsomhet. Et spesielt dysesystem sørger for en særdeles god rengjøring av godsets indre og ytre flater.

Mieles teknologi sørger for rask klargjøring og god hygiene. Et eksempel på dette, er det helsveisede vaskekammeret i rustfritt stål. Dette reduserer faren for lekkasjer, samtidig som det beskytter mot slitasje og hindrer forurensinger/rester i å sette seg fast. Vaskevannet fjernes enkelt fra godset, da transportvogner eller bord og senger kan tippes ved å heve en av transportskinnene. Med en varmlufts-/omluftsprosess oppnås gode tørkeresultater.

Glidedører av sikkerhetsglass gjør det til enhver tid mulig å overvåke klargjøringsprosessen visuelt. I fargedisplayet („touchdisplay“) fremstilles programforløpene og prosessparametrene grafisk og i klartekst. Via displayet kan programmene velges intuitivt og raskt, eller tilpasses individuelle kundebehov.

De nye Miele-anleggene kan kobles til eksterne dokumentasjonssystemer via tilsvarende grensesnitt. I tillegg til den maskinelle overvåkningen av prosessparametrene, kan anleggene utstyres med et dokumentasjonssystem, som er uavhengig av maskinstyringen.

Les mer på Mieles hjemmeside

Miele

* Miele-konsernet som ble grunnlagt i 1899 består av i alt åtte fabrikker i Tyskland (i tillegg til fabrikker i Østerrike og Tsjekkia).

* I regnskapsåret 2008/09 utgjorde omsetningen rundt 2,77 milliarder Euro, der ca. 70 prosent kom fra utlandet.

* I nesten 100 land er Miele representert med egne datterselskaper eller via importører. På verdensbasis sysselsetter det familieeide foretaket i fjerde generasjon 16.000 mennesker, hvorav to tredjedeler i Tyskland. Hovedkontoret ligger i Gütersloh.

Pressemelding

"
Powered by Labrador CMS