KjøttillitAnimalia
KjøttillitAnimalia

Sterk tillit til norsk kjøtt og egg

Tilliten til norske kjøtt- og eggprodukter blir sterkere. Åtte av ti forbrukere sier de har stor eller meget stor tillit til norske kjøttprodukter. Ni av ti sier de har tillit til norske egg.

Publisert

Fagsenteret Animalia har målt forbrukertilliten til norske kjøtt- og eggprodukter siden 2006. Årets undersøkelse viser en markert økning i andelen som sier de har svært stor tillit, både til produkter og til bransje.

Høyere enn i fjor

Hovedresultatene viser at 67 prosent har tillit til bransjen, 88 prosent til egg og 78 prosent til kjøttproduktene. Det er litt høyere tall enn året før.

Den viktigste endringen ved siste års måling er at stadig flere av forbrukerne sier de har svært stor tillit.

Andelen som har svært stor tillit til norsk kjøttbransje, har økt med seks prosentpoeng fra 2010 og til 2011. Andelen som har svært stor tillit til norske kjøttprodukter, har økt med sju prosentpoeng, og andelen som sier de har svært stor tillit til norske egg har økt med åtte prosentpoeng.

Mindre enn seks prosent har liten tillit til norske kjøtt- og eggprodukter. Andelen har holdt seg konstant de siste årene.

Økende

– Tilliten til både kjøtt- og eggprodukter fra Norge har vært økende over noen år nå, og dette er gode resultater for bransjen. Det arbeides mye med både mattrygghet og kvalitetsutvikling i norsk kjøtt- og eggproduksjon. Bransjens produkter kan gjøre seg fortjent til denne forbrukertilliten, sier Tor Arne Ruud, direktør i Animalia.

Han poengterer også at undersøkelsen ikke måler reaksjoner på enkeltsaker, men gir kunnskap om hvordan forbrukerne oppfatter bransjen fra år til år.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført av Sentio Research og gjøres hvert år i slutten av august. Den består av et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 15 år og gjennomføres ved telefonintervjuer.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS