Diplom-Is

Tine vurderer salg av Diplom-Is

Tine ønsker å konsentrere virksomheten rundt merkevarer innenfor meieri og vurderer salg av det heleide datterselskapet Diplom-Is.

Publisert

Kjent varemerke kan komme på andre hender.

- Diplom-Is er i god utvikling. Prognoser gjort ved halvårspassering tyder på at selskapet vil møte resultatmålene sine ved utgangen av 2011, til tross for noe svikt i omsetning grunnet dårlig sommervær. Iskrem og meieri er imidlertid to atskilte verdikjeder med få synergier, og Tine vurderer derfor salg av iskremaktiviteten, sier konserndirektør for kommunikasjon Elisabeth Morthen i Tine SA i en pressemelding. Morthen er også styreleder i Diplom-Is AS.

Tine ønsker dessuten et skarpt fokus på meieri. For å stå sterkere i den tiltakende konkurransen, gjennomfører selskapet derfor store investeringsprogrammer innen kjernevirksomheten, noe som binder kapital i nye og effektive produksjons- og distribusjonsanlegg innen meieri.

Diplom-Is har de siste årene gjennomført viktige strukturendringer gjennom salg av virksomhetene i Sverige og i Danmark. Selskapet har også forbedret effektiviteten i den norske virksomheten.

Den endelige beslutningen om et eventuelt salg vil fattes av konsernstyret i Tine.

Pressemelding/Fastfood.no

"
Powered by Labrador CMS