Matomsorgsprisen 2022 til NKL. Fra venstre juryleder Ivar Villa, president i NKL, Kim Håvard Larsen og daglig leder for NKL, Espen Wasenius. (Foto: Morten Holt)

Matomsorgsprisen 2022 til NKL

Norske Kokkers Landsforening (NKL) mottok i dag Matomsorgsprisen 2022. Prisen får de for sitt mangeårige arbeid med målrettet rekruttering til mat- og måltidsbransjen, basert på matglede og inspirasjon.

President i NKL, Kim Håvard Larsen og daglig leder i NKL, Espen Wasenius. (Foto: Morten Holt)

– Juryen er imponert over måten prisvinneren arbeider på, og hvordan de omgjør fine ord i offentlige dokumenter til praksis. Prisvinneren jobber målbevisst og setter inn store ressurser for å sikre kokkefagets framtid. Har ikke mat- og måltidsbransjen tilstrekkelig nok av faglærte kokker i framtiden, er det naturlig å frykte at også matomsorgen vil bli dårligere, sa juryleder Ivar Villa under prisutdelingen.

Rekruttering

President i NKL, Kim Håvard Larsen. (Foto: Morten Holt)

Offentliggjøring av årets matomsorgsvinner foregikk på Tines årlige fagseminar 27. oktober i Oslo. Rundt 100 kjøkken- og pleieansatte var til stede da president Kim Håvard Larsen og daglig leder Espen Wasenius på vegne av NKL mottok den gjeve prisen, som i år ble delt ut for 17. gang.

Rekruttering til mat- og måltidsbransjen er en stor hodepine – ikke bare for bransjen selv, men også myndighetene. Ifølge Navs bedriftsundersøkelse for 2022 mangler Norge over 1000 kokker. NKL har gjennom flere tiår jobbet målrettet og aktivt med rekruttering.

Framsnakker ernæringskokkfaget

Mange forbinder NKL med kokketalenter og prestisjefylte kokkekonkurranser i inn- og utland. Spesielt gledelig er det at foreningen løfter fram og framsnakker ernæringskokkfaget. I 2018 opprettet NKL et Community Catering-landslag (kantine/personalrestaurant, catering og institusjon) som brukes aktivt i rekrutteringsabeidet.

Parallelt har foreningen over flere tiår jobbet med rekruttering til kokkefaget også på andre arenaer. Flere av tiltakene skjer i samarbeid med skole og næringsliv. Gjennom forskjellige aktiviteter sørger de for at barn og unge i alle aldre får oppleve ekte matglede, og at de blir inspirert og motivert til å velge utdanningsprogrammet restaurant- og matfag.

Mange tiltak

For foreningen er det viktig å legge til rette for praktiske og fysiske aktiviteter. NKL jobber ut fra at det er møter mellom mennesker som gir det beste grunnlaget når utdanningsvalg skal tas.

Av nasjonale aktiviteter som retter seg mot elever i ungdomsskolen, kan nevnes «Vi dekker til fest», «Ung Restaurant», «Pop Up restaurant» og «Kokkekamp». Andre aktiviteter foreningen står bak er KokkeCampus for elever mellom VG1 og VG2, Tine MatCup og Asko Servering Norgescup og Årets Young Chef. Alle er rettet mot ungdom under 20 år, og har som mål å motivere unge fagutøvere og styrke rekrutteringen til kokkefaget.

«Mini Chefs»

«Mini Chefs» er et av mange rekrutteringstiltak i regi Norske Kokkers Landsforening. (Foto: NKL)

Mini Chefs» er et tilbud til de aller yngste, barn og unge i alderen 10 til 15 år. Her står matglede og gode matopplevelser i sentrum. Deltakerne blir veiledet av profesjonelle kokker tilknyttet organisasjonen. Målet er det samme: Spre matglede og gi en smakebit på mulighetene som finnes i yrket. Denne aktiviteten, i likhet med de andre, drives på dugnad, i stor grad av NKLs medlemmer.

Arbeidet systematisk med rekruttering

President i NKL, Kim Håvard Larsen, takker for prisen. Til venstre juryleder Ivar Villa. (Foto: Morten Holt)

«Årets prisvinner har over lang tid arbeidet systematisk med rekruttering, og har bidratt til å synliggjøre mulighetene som finnes i bransjen. Ikke bare gjennom kokkekonkurranser, men også med populære aktiviteter rettet mot de yngre. Med siste skuddet på stammen, «Mini Chefs», vil forhåpentligvis også denne aldersgruppen få øynene opp for en spennende og variert bransje», heter det i juryens begrunnelse.

Matomsorgprisen

Matomsorgsprisen utgis av Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca. Hensikten er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg.

Juryen ser etter kandidater som:

· bedrer kvaliteten på måltidet med tanke på råvarer og ernæring

· ser nytten og viktigheten av å ha trivsel rundt måltidet

· gjør nyskapende arbeid som kan komme hele kokkfaget til gode

· aktivt sørger for å heve og utnytte medarbeidernes kompetanse

· systematisk arbeider for et godt arbeidsmiljø

Prisen består av et originaldesignet diplom og et kunstverk av Nico Widerberg gitt av Horeca, samt et stipend på 30 000 kroner gitt av Kost- og ernæringsforbundet og TINE SA.

Juryen i år har bestått av leder Ivar Villa (direktør forretningsutvikling 4Service), Hege Stavnås (kjøkkensjef i Nittedal kommune), Anette Roll Mosland (Tine Partner Servering), Morten Holt (redaktør Horeca) og Arnt Steffensen (leder Kost- og ernæringsforbundet).

.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS