Avdelingsleder Vegar Bakken-Løvaas, klinisk ernæringsfysiolog Kaja Helland-Kigen, kommunalsjef helsehus og institusjon, Helene Hallingstorp og juryleder Ivar Villa. (Foto: Morten Holt)

Matomsorgsprisen til avdeling for kjøkken og matomsorg i Lillestrøm kommune

Matomsorgsprisen 2021 er tildelt avdeling for kjøkken og matomsorg i Lillestrøm kommune ved avdelingsleder Vegar Bakken-Løvaas.

Avdelingsleder Vegar Bakken-Løvaas, klinisk ernæringsfysiolog Kaja Helland-Kigen. (Foto: Morten Holt)

I forbindelse med Tines fagseminar på Kalbakken i dag ble Matomsorgsprisen 2021 delt ut for 16. gang.

Bak den gjeve prisen står Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca.

Målbevisst

– Juryen er imponert over måten prisvinneren arbeider på, og hvordan fine ord i stortingsmeldinger og ernæringsstrategier omgjøres i praksis. For prisvinneren tenker helhetlig. De ser ting i sammenheng og samarbeider på tvers av tradisjonelle skillelinjer. De jobber også målbevisst for at matkompetansen kommer seg ut av kjøkkenet og helt fram til brukeren, slik at matomsorgen blir best mulig. Prisvinneren gjør i det hele tatt alt riktig, sa juryleder Ivar Villa i forbindelse med overrekkelsen.

Et sentralkjøkken går foran

Tid for matservering. (Foto: Lillestrøm kommune)

Mat til eldre har fått mye publisitet den siste tiden. Undersøkelser har avdekket at mange eldre er underernærte. Mannen i gata kan lett få inntrykk av at det står veldig dårlig til med eldreomsorgen rundt om i norske kommuner: Maten som serveres er dårlig, de ansatte jobber livet av seg og de eldre får ikke den ernæringsbehandlingen og oppfølgingen de har krav på.

Dette gjelder like mye de hjemmeboende som de som bor på institusjon. Veldig ofte koker det ned til at løsningen er hjemmelaget mat og kjøkken på hvert sykehjem. Derfor synes juryen det er ekstra spennende å vise at et sentralkjøkken i en stor kommune også kan gå foran som et godt eksempel.

Utmerket seg på flere måter

Matomsorgsprisen ble delt ut for 16. gang. Fornøyde prisvinnere i 2021 fra Lillestrøm kommune; Vegar Bakken-Løvaas og Kaja Helland-Kigen. (Foto: Morten Holt)

Vinneren av Matomsorgsprisen 2021 har utmerket seg på flere måter. Som en av få kommuner her i landet ansatte avdelingen for tre år siden en klinisk ernæringsfysiolog i 100 prosent stilling. Dette ble gjort for å jobbe enda mer systematisk med mat og ernæring. Klinisk ernæringsfysiolog Kaja Helland-Kigen fungerer som et bindeledd mellom kjøkken og pleien – og jobber både med veiledning og kompetanseheving av pleiepersonalet for på den måten styrke ernæringsarbeidet.

Leve hele livet

Juryleder Ivar Villa sammen med prisvinnerne, Vegar Bakken-Løvaas og Kaja Helland-Kigen. (Foto: Morten Holt)

Kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet – har vært og er et førende dokument for prisvinneren. Avdelingen har tatt tak i flere av utfordringene som reformen peker på før reformen ble lansert. Juryleder Ivar Villa trakk fram noen eksempler på tiltak:

KOMPETANSE: Avdelingen jobber aktivt med kompetanseheving og veiledning. Det innebærer regelmessige møter og undervisning av matkontakter på avdelingene.

DIALOG: Nettverk av matkontakter på alle avdelinger sikrer god dialog og informasjonsflyt mellom de som lager og de som serverer maten. Involvering og dialog med brukere og pårørende er også et satsingsområde, blant annet gjennom tilbakemeldingsskjema, informasjon om mat og ernæring i brosjyrer og kommunens innbyggerportal. Det er også laget en veileder i arbeidet med god matomsorg på sykehjem, og en tilsvarende skal lages i dialog med hjemmesykepleien.

KVALITETSSIKRING: Kjøkkenansatte besøker avdelingene regelmessig for å følge opp hvordan måltidene blir gjennomført og hvordan maten blir lagt opp på tallerken.

ÅPENHET: Alle middagene er fotografert og lagt inn i en app. Det jobbes med å få bildene opp på skjermer på alle kommunens sykehjem. Her kan personalet, brukere og pårørende se hva som er til middag.

MÅLTIDSDØGNET: Sen middag sikrer jevn fordeling av dagens måltider ut over dagen.

LIKT FOR ALLE: Alle sykehjem og omsorgsboliger har samkjørt meny. Det bidrar til å sikre likt mattilbud uavhengig av hvilken avdeling man bor på og hvem som er på jobb. Menyen er næringsberegnet av klinisk ernæringsfysiolog for å sikre at maten oppfylles helsemyndighetens krav til innhold og sammensetning.

MATGLEDE: Avdelingen drifter flere sosiale møteplasser for kommunens eldre for å øke matgleden, noe som også er helt i tråd med eldrereformen.

God matomsorg i stor kommune

Hovedkjøkkenet lager 850 middager hver dag. (Foto: Lillestrøm kommune)

– Det er gøy å kunne få vise fram at det går an å få til god matomsorg i en stor kommune også, med sentralkjøkken og hvor det er mange som må jobbe sammen for at resultatet skal bli bra, sier Vegar Bakken-Løvaas, avdelingsleder i Avdeling for kjøkken og matomsorg i Lillestrøm kommune.

Med Kaja Helland-Kigen, som er klinisk ernæringsfysiolog, har Lillestrøm kommune fått et faglig løft innen ernæringsarbeidet. (Foto: Elisabeth Strøm)

I dag, 9. november, mottok han Matomsorgsprisen 2021 på vegne av hele avdelingen. Og gleden var stor.

– Da Leve hele livet-reformen ble lansert, tenkte vi faktisk at prisen kunne være innen rekkevidde. Mange av de foreslåtte tiltakene i reformen har vi allerede innført gradvis gjennom flere år. Vi opplevde det som en bekreftelse på at vi er på riktig spor, sier Bakken-Løvaas, som ble ansatt i Skedsmo i 2010.

Les hele jurybegrunnelsen lengre ned i saken

Bindeledd og ressurs

Kaja Helland-Kigen, klinisk ernæringsfysiolog ved Avdeling for kjøkken og matomsorg har kontor vegg i vegg med kjøkkenet. Hun fungerer som et bindeledd mellom kjøkken og pleien og ønsker å være en ressurs som de ulike faggruppene kan benytte seg av.

Noe av det første hun tok tak i var å kvalitetssikre middagsmenyene slik at de var i samsvar med de nasjonale føringene.

– Dette hadde ikke vært gjort systematisk tidligere. Det ble gjort noen justeringer, spesielt for å sikre jevnt og tilstrekkelig innhold av proteiner, forteller Helland-Kigen.

Saken fortsetter under bildet

Juryleder Ivar Villa sammen med prisvinnerne, Vegar Bakken-Løvaas og Kaja Helland-Kigen. (Foto: Morten Holt)

I eldreomsorgen er det for tiden stort fokus på matglede og individuell tilrettelegging. For å få til dette kreves det at ansatte på kjøkken og avdeling har god dialog.

– Det er her jeg kommer inn som et bindeledd. For at den enkelte skal få i seg det de trenger av kalorier og næringsstoffene, må pleiepersonalet ha oversikt over hvor mye beboerne faktisk spiser. Ligger mye av maten igjen på tallerkenen, må personalet vurdere om det er behov for beriking.

Les mye mer i den kommende utgaven av magasinet Horeca (nummer 7 2021)

Matomsorgsprisen

Bak Matomsorgsprisen står Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca/Horecanytt.no. Hensikten er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg. I 2021 ble prisen delt ut for 16. gang.

Prisen i 2021 består av et kunstverk av Nico Widerberg, et stipend på 30 000 kroner, samt et originaldesignet diplom.

Prisen deles ut på høsten hvert år i forbindelse med Tines fagseminar.

Du kan lese mye mer om Matomsorgsprisen her

Du finner ellers vedtekter og skjemaer på Matomsorg.no

Disse har fått Matomsorgsprisen

2006: Albert Brouwer, Sunndal kommune

2007: Harald Birkeland, ISS Catering

2008: Janicke Gurijordet, Nøtterøy sentralkjøkken

2009: Gunnar Kvamme, St. Olavs Hospital

2010: Henning Stordal, Fazer Food Services

2011: Heracleum bo- og servicesenter, Tromsø v/kjøkkensjef Linda Pedersen Vik og Reidun Pedersen.

2012: Nils Terje Tangnes, Steffensrud Rehabiliteringssenter, Vestre Toten

2013: Bærum Storkjøkken v/tjenesteleder Hanne Hagen-Jensen

2014: Bjørn Erik Vangen, Fosen folkehøgskole

2015: Hundsund skolerestaurant v/Liselotte Bjelke

2016: Pål H. Stenberg, Fagmyndighet Forpleining, Forsvaret

2017: Ronald Takke, Glomstua omsorgssenter

2018: Montebellosenteret v/kjøkkensjef Hanne Finstad

2019: Ida Kristiansen, klinisk ernæringsfysiolog, Stavanger universitetssykehus

2020: Kjøkkenet på Granly Stiftelse på Kapp i Østre Toten

2021: Avdeling for kjøkken og matomsorg i Lillestrøm kommune v/Vegar Bakken-Løvaas.

Juryens begrunnelse

I dag skal Matomsorgsprisen deles ut for 16. gang. Bak den gjeve prisen står Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca.

Mat til eldre er et tema som har fått mye publisitet den siste tiden. Det har vært mye skrevet og snakket om underernæring, og mannen i gata kan lett få inntrykk av at det står veldig dårlig til med eldreomsorgen rundt om i norske kommuner: Maten som serveres er dårlig, de ansatte jobber livet av seg og de eldre får ikke den ernæringsbehandlingen og oppfølgingen de har krav på. Dette gjelder like mye de hjemmeboende som de som bor på institusjon. Veldig ofte koker det ned til at løsningen er hjemmelaget mat og kjøkken på hvert sykehjem. Derfor synes juryen det er ekstra spennende å vise at et sentralkjøkken i en stor kommune også kan gå foran som et godt eksempel.

Den kommunen det her er snakk om har en modell med hovedkjøkken og flere lokale kjøkken rundt på sykehjemmene. Kokker på de lokale kjøkkenene sikrer at sluttproduktet blir bra. Avdelingen ligger ikke bare sin sjel i å lage god, næringsrik og variert mat til sine eldre, også hjemmeboende. Avdelingen har en aktiv rolle i kommunens ernæringsarbeid.

I statuttene til Matomsorgsprisen heter det at hensikten med prisen er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg. Juryen til Matomsorgsprisen prøver altså å fange opp aktører, det være seg enkeltpersoner eller en gruppe, som gjør en ekstra innsats for god matomsorg i institusjoner eller kantiner.

Nyskaping kan være så mangt. I denne sammenheng handler det om å heve måltidskvaliteten både med hensyn til ernæring og trivsel. Det innebærer også å prøve ut systemer og metoder som kan være normdannende for mange.

Vinneren av Matomsorgsprisen 2021 har utmerket seg på flere måter. Som en av få kommuner her i landet ansatte avdelingen for tre år siden en klinisk ernæringsfysiolog i 100 prosent stilling. Dette ble gjort for å kunne jobbe enda mer systematisk med mat og ernæring. Vedkommende fungerer som et bindeledd mellom kjøkken og pleien – og jobber både med veiledning og kompetanseheving av pleiepersonalet for på den måten styrke ernæringsarbeidet.

Leve hele livet- reformen har vært og er et førende dokument for prisvinneren. Avdelingen tok tak i flere av utfordringene som reformen peker på før reformen ble lansert. Her er noen tiltak som avdelingen har innført for å ivareta tankegangen i reformen:

* KOMPETANSE: Avdelingen jobber aktivt med kompetanseheving og veiledning. Det innebærer regelmessige møter og undervisning av matkontakter på avdelingene.

* DIALOG: Nettverk av matkontakter på alle avdelinger sikrer god dialog og informasjonsflyt mellom de som lager og de som serverer maten. Involvering og dialog med brukere og pårørende er også et satsingsområde, blant annet gjennom tilbakemeldingsskjema, informasjon om mat og ernæring i brosjyrer og kommunens innbyggerportal. Det er også laget en veileder i arbeidet med god matomsorg på sykehjem, og en tilsvarende skal lages i dialog med hjemmesykepleien.

* KVALITETSSIKRING: Kjøkkenansatte besøker avdelingene regelmessig for å følge opp hvordan måltidene blir gjennomført og hvordan maten blir lagt opp på tallerken.

ÅPENHET: Alle middagene er fotografert og lagt inn i en app. Det jobbes med å få bildene opp på skjermer på alle kommunens sykehjem. Her kan personalet, brukere og pårørende se hva som er til middag.

MÅLTIDSDØGNET: Sen middag sikrer jevn fordeling av dagens måltider ut over dagen.

LIKT FOR ALLE: Alle sykehjem og omsorgsboliger har samkjørt meny. Det bidrar til å sikre likt mattilbud uavhengig av hvilken avdeling man bor på og hvem som er på jobb. Menyen er næringsberegnet av klinisk ernæringsfysiolog for å sikre at maten oppfylles helsemyndighetens krav til innhold og sammensetning.

MATGLEDE: Avdelingen drifter flere sosiale møteplasser for kommunens eldre for å øke matgleden, noe som også er helt i tråd med eldrereformen.

Juryen er imponert over måten prisvinneren arbeider på, og hvordan fine ord i stortingsmeldinger og ernæringsstrategier omgjøres til praksis. For prisvinneren tenker helhetlig. De ser ting i sammenheng og samarbeider på tvers av tradisjonelle skillelinjer. De jobber også målbevisst for at matkompetansen kommer seg ut av kjøkkenet og helt frem til brukeren, slik at matomsorgen blir best mulig. Prisvinneren gjør i det hele tatt alt riktig!

Vinneren av Matomsorgsprisen får et originaldesignet diplom og et kunstverk gitt av Horeca, samt et stipend på 30 000 kroner gitt av Kost- og ernæringsforbundet og Tine SA.

Kan avdelingsleder Vegar Bakken-Løvaas, avdeling for kjøkken og matomsorg i Lillestrøm kommune komme opp og motta Matomsorgsprisen 2021!

Juryen

Juryen ser etter kandidater som:

* bedrer kvaliteten på måltidet med tanke på råvarer og ernæring

* ser nytten og viktigheten av å ha trivsel rundt måltidet

* gjør nyskapende arbeid som kan komme hele kokkfaget til gode

* aktivt sørger for å heve og utnytte medarbeidernes kompetanse

* systematisk arbeider for et godt arbeidsmiljø

Prisen består av et originaldesignet diplom og et kunstverk gitt av Horeca, samt et stipend på 30 000 kroner gitt av Kost- og ernæringsforbundet og TINE.

Juryen i 2021 i år har bestått av leder Ivar Villa (direktør Forretningsutvikling 4Service), Hege Stavnås (kjøkkensjef i Nittedal kommune), Morten Holt (redaktør Horeca), Anette Roll Mosland, (kundeutvikler i Tine Partner Servering) og Arnt Steffensen (leder Kost- og ernæringsforbundet)

Powered by Labrador CMS