ASKO Årets ASKO-grossist selskap 2015

Hedret i ASKO

ASKO Øst ble kåret til «Årets selskap i 2015», Margareth Tveit Lie ble «Årets markedskonsulent» og Aasmund Olsen ble tildelt ASKOs temapris i 2015, «Merverdiprisen», på det nasjonale salgsmøtet i ASKO Storhusholdning og Servicehandel nylig.

Publisert

ASKO Øst: Årets selskap

ASKO Øst ble årets selskap i ASKO Storhusholdning og Servicehandel.

Årlig kåres det ASKO-selskapet som har utmerket seg best i forhold til vekst, kundeservice og kundeinnsikt.

I juryens begrunnelse for tildelingen av prisen, heter det bl.a. at selskapet kan dokumentere en betydelig vekst i et krevende marked, og at alle i selskapet har gjort en sterk innsats for å legge til rette for utvikling innen nye varegrupper. Videre har det også vært gjort et betydelig arbeid med igangsetting og oppfølging av en rekke pilotprosjekter som betyr mye for videreutviklingen av grossistproduktet.

Viseadministrerende direktør Tore Bekken i ASKO Norge, overrakte prisen, og fremhevet i den forbindelse at markedsavdelingen i selskapet har lagt ned mye arbeid i å etablere rutiner og systemer som sikrer en høy kundeservicegrad.

– Høy kundetilfredshet er noe av det viktigste vi arbeider med. God dialog med kundene og innsikt i deres behov er en forutsetning for å levere et kvalitetsprodukt. ASKO Øst har fokusert sterkt på dette gjennom flere år, og resultatene dette har gitt, gjør selskapet til en fortjent vinner av årets pris, fremhevet Bekken.

Margareth Tveit Lie: «Årets markedskonsulent»

Prisvinner Margareth Tveit Lie sammen med markedssjef Per Haaland i ASKO Rogaland.

Margareth Tveit Lie ble hedret som Årets markedskonsulent i ASKO Norge på selskapets nasjonale salgsmøte nå nylig.

Det er ASKO-selskapene som nominerer kandidatene til denne utmerkelsen, og en jury bestående av ASKO Norges ledergruppe innen storhusholdning og servicehandel gjør det endelige valget. Kriteriene for å vinne er i hovedsak; evnen til målstyrt arbeid med utgangspunkt i avdelingens målbilde, resultater på volum og kundelønnsomhet, innsalg av nye varegrupper, kundetilfredshet og økt leveringsandel.

Tveit Lie har arbeidet i ASKO Rogaland i noe over to år. Hun kom fra frisørbransjen, og har raskt blitt en god og dyktig kollega som kundene setter stor pris på – noe som vises i kundetilfredshetsundersøkelsene som jevnlig gjennomføres.

ASKOs temapris, Merverdiprisen: Aasmund Olsen

Aasmund Olsen, vinner av årets temapris.

På årets salgsmøte i ASKO Norge ble nestoren Aasmund Olsen tildelt årets temapris, Merverdiprisen. Han får denne prisen for sitt engasjement og sitt arbeid for sine kunder innenfor storhusholdning og servicehandel. Han har bidratt til å skape betydelig merverdi for kundene gjennom å legge til rette for nye systemer og løsninger som bidrar til høyere effektivitet og økt lønnsomhet. Han har evnet å bruke sin årelange bransjeerfaring til beste for gode og kunderettede løsninger. Videre har Aasmund Olsen gjennom personlig utvikling i sitt arbeidsforhold vært en meget god ambassadør for ASKO og grossistproduktet.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

"
Powered by Labrador CMS