Flytoget

Flytoget vinner av ny servicepris

Flytoget ble hovedvinner og tildelt prisen som Årets Veiviser da historiens første Serviceløfte-priser ble delt ut i Oslo tirsdag kveld. Servicebedriften ISS ble tildelt prisen for Årets Nyskaper, mens Engø Gård vant kategorien Medarbeiderutvikling. Også Marché Restaurants fikk hederlig omtale.

Publisert

Flytoget ble også prisvinner innen kategoriene Kundebehandling og Kommunikasjon. IKEA ble også dobbeltvinner i kategoriene Kundopplæring og Fysiske Rom og Systemer, mens Engø Gård vant kategorien Medarbeiderutvikling.

- Serviceløftet er etablert for å bidra til en nasjonal dugnad for bedre service. Den store interessen for årets priser, viser at norsk næringsliv er opptatt av å forbedre forbrukernes serviceopplevelse, sier Ingunn Hofseth, administrerende direktør i HSMAI, som har tatt initiativet til Serviceløftet.

Marché fikk heder

Bedrifter som fikk Hederlig Omtale av juryen var Coop Svalbard, Marché Restaurants Norge, Netcom, SAS Ground Services og Sparebank 1 Skadeforsikring mens IF Skadeforsikring ble nominert.Endringsvilje Ulike undersøkelser tyder på at servicenivået i Norge er for lavt. Serviceløftet og prisen for Årets Serviceløft er derfor etablert etter initiativ av HSMAI for å sette fokus på forbedret service, et initiativ som støttes av en rekke organisasjoner og bedrifter.- Vi vet at søkelys på bedre service vil føre til økt kundetilfredshet og økt lønnsomhet over tid. Noen selskaper er flinke til å sette service i system, men det er fortsatt mange som har mye å hente på dette området. Juryen har i sitt arbeid lagt vekt på å gi honnør til bedrifter som viser endringsvilje og som samtidig kan dokumentere forbedring i servicenivået, sier Peter Wirén, juryformann og administrerende direktør i Teller AS og samarbeidspartner med HSMAI om Serviceløftet 2007.Juryens begrunnelser Om de to hovedprisene, Årets Serviceløfteveiviser og Årets Nyskaper, uttaler juryen:Årets Serviceløfteveiviser 2007 - Flytoget: Vinneren har vist evne til å ta utgangspunkt i endrede kundebehov og vist bred og interegert innsats på en rekke områder. Med dette utgangspunkt har vinneren evnet å vitalisere medarbeidernes oppgaver og innsatsvilje. Ikke minst har vinneren i perioden vist evne til å forbedre kundeadferd og kundeopplevelse på en signifikant og veldokumentert måte. Juryen påpeke i sær at det ikke er den høye kundetilfredsheten i seg selv som er grunnlaget for tildelingen, men evnen til å øke denne ytterligere ut fra den innsats som er dokumentert.Årets Nyskaper - ISS:Vinneren har satset på å være den sentrale blant flere aktører i utviklingen av servicekortet, et system som systematiserer servicearbeidet i bedriften. ISS har bidratt til utviklingen av et tiltak som vil kunne tas i bruk av flere og som dermed vil bidra til forsterket servicekompetanse hos de som sertifiseres etter dette systemet. På denne måten bidrar vinneren til en formalisering på et område som er preget av et sterkt behov for statusheving og en dokumentasjon for særlig kompetanse.Bred deltakelse En rekke ulike bedrifter fra mange ulike bransjer, fra reiseliv til telekom, fra bank og finans til butikk og varehandel, hadde meldt seg på i konkurransen om Serviceløftet 2007, som ble delt ut i Oslo tirsdag kveld. Kriteriene for å vinne, var at bedriften hadde satt i gang eller gjennomført tiltak som ville bidra til en vesentlig forbedring av bedriftens service overfor sine kunder.Juryen har i sine kriterier vektlagt at tiltaket er godt dokumentert både i forhold til innhold, prosess og iverksetting. Juryen vektlegger også at det er dokumentert relevant effekt overfor kundene i forhold til endring i tilfredshet og adferd. Også dokumentasjon av endringer i medarbeidernes opplevelse og adferd er vektlagt, der det er aktuell. Det er endelig lagt vekt på i hvilken grad også andre bedrifter kan hente inspirasjon og læring av tiltaket.Prisvinnere De seks kategoriene det ble delt ut priser i var kundebehandling, tjenesteutvikling, medarbeiderutvikling, kommunikasjon, kundeopplæring og fysiske rom og systemer, i tillegg til hovedprisen Årets Veiviser og Årets Nyskaper.Prisvinnere: Årets Serviceløfteveiviser 2007: Flytoget.Årets Nyskaper: ISS Kundebehandling:

Nominert: Flytoget, IF og Coop Svalbard.Kategorivinner: Flytoget. Hederlig Omtale: Coop Svalbard. Tjenesteutvikling:

Nominert: Marché Restaurants Norge.Hederlig Omtale: Marché Restaurants Norge.Medarbeiderutvikling: Nominert: Engø Gård, SAS Ground Services, Flytoget, Sparebank 1 Forsikring, IF og Coop Svalbard.Kategorivinner: Engø Gård. Hederlig Omtale: Coop Svalbard, SAS Ground Services og Sparebank 1 Skadeforsikring.Fysiske Rom og Systemer: Nominert: Marché Restaurants Norge, Flytoget, IKEA og Netcom.Kategorivinner: IKEA. Hederlig omtale: Flytoget.Kommunikasjon: Nominert: FlytogetKategorivinner: Flytoget.Kundeopplæring: Nominert: IKEA og Netcom.Kategorivinner: IKEA. Hederlig omtale: NetcomJuryen: Juryen har bestått av:Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS (juryformann)Siv Lunde Kolrud, hotelldirektør Hotel ContinentalChristina Endresen, daglig leder Hafslund KundeserviceSiv Christina Endresen, hotelldirektør Hotel ContinentalTrine Lise Ness Grimstad, markedsdirektør Dolphin Software ASBård Tronvoll, daglig leder EPSI NorwayPetter Furulund, adm. dir. NHO ServicePål Rasmus Silseth, prosjektleder Norsk Kundebarometer ved BILiv Kindem, markedsdirektør Choice Hotels ScandinaviaJannike Moe, senterleder Aker Brygge

Powered by Labrador CMS