Private slakterier tar markedsandeler

Den totale slaktestatistikken for 2008 viser at de private slakteriene stadig tar markedsandeler fra Nortura.  Slaktestatistikken er utarbeidet av Kjøtt- og fjørefebransjens Landsforbund (KLF). KLFs medlemsbedrifter er de private, frittstående kjøttbedriftene i Norge. Private slakterier økte i 2008 sin andel av total slakting med 0,8 prosentpoeng, til 27,4 prosent. 

Publisert

Den totale slaktingen av dyr i Norge økte med 21449 tonn fra 2007 til 2008. Det er en økning på 7 prosent.

Frittstående tar markedsandeler

- At den frittstående, private kjøttbransjen tar markedsandeler er en gledelig trend vi har sett over de siste fem årene, sier Endre Myhr, organisasjonsansvarlig i KLF.

Fjørfe er det dyreslaget som øker mest. For gris setter private slakterier rekord både i volum og markedsandel, og økningen er dobbelt så stor som Norturas økning.

20082007VekstTonn
Storfe84 48482 5662 %1 918
Kalv1 9652 088-6 %-124
Gris122 685117 7214 %4 964
Sau/lam24 12023 3993 %722
Geit3062857 %21
Hest363383-5 %-20
Vilt4820133 %27
Fjørfe83 98370 04320 %13 940
Totalt317 954296 5057 %21 449

Fjørfe (kylling og kalkun) er det dyreslaget som øker mest. For gris setter private slakterier rekord både i volum og markedsandel, og økningen er dobbelt så stor som Norturas økning.

- I et voksende marked som fjørfe, er det ekstra gledelig at det er den frittstående, privat bransjen som tar hovedparten av denne veksten, sier Myhr.

Antall slakterier øker

Total slakting økte med 7,5 tusen tonn, og 3,3 prosent fra 2007 til 2008. Det er gris som øker mest, mens også storfe og sau/lam øker.

Det er Norturas slakteri på Rudshøgda i Hedmark som slakter mest i Norge med 26 735 tonn, mens Norges minste slakteri Hurran villsau i Sør-Trøndelag slaktet 1 tonn

Totalt 55 slakterier slaktet i fjor. Ni nye slakterier startet i 2008, og to sluttet med slakting. De 16 største slakteriene står for om lag 80 prosent av slaktevolumet.

Av slakteriene som lenge har hatt stabil slakting, så øker nå Froland slakteri i Aust-Agder med 122 prosent fra 2007, opp til 250 tonn.

Storfe

Slaktingen av storfe øker med 1918 tonn, noe som gir en økning på 2,3 prosent. Økningen skyldes mer slakting av ku og ung ku.

Privat slakteandel på storfe er stabil på 25 prosent. Mens de private slakteriene Prima Jæren Slakt, i Rogaland, Fatland Oslo og Røros slakteri i Sør-Trøndelag øker slaktingen med over 15 prosent. Nortura har de åtte største storfeslakteriene.

Kalv

Kalveslaktingen går tilbake med hele seks prosent totalt. Privat slakteandel går tilbake fra en andel på 17,4 prosent til 15,9 prosent. - Det er morsomt at enkelte slakterier satser spesielt på kalv, sier Endre Myhr. Denne satsingen vises igjen i statistikken. Røros slakteri i Sør-Trøndelag er størst på slakting av kalv blant private, mens Horns slakteri i Nordland, Froland i Aust-Agder og Prima Jæren Slakt, Rogaland alle øker kraftig.

Gris

Slaktingen av gris øker totalt med 4 964 tonn og ca. 4 prosent. Dette skyldes både vektøkning på slaktegrisen (2 prosent) og antall gris slaktet (2,2 prosent).

Privat slakting får en ny rekord i volum og markedsandel med 29,9 prosent av all slakting. Økningen i markedsandel er på 0,5 prosentpoeng. De privates slakting øker i tonnasje med 6 prosent, noe som er dobbelt så mye som Nortura. Prima Jæren slakt i Rogaland øker med 14 prosent og ca. 600 tonn.

Sau/lam

Økning på 722 tonn og 3 prosent, primært grunnet vektøkning etter et godt år for lam.

For slakting av sau og lam er privat slakteandel uforandret på 29,6 prosent. Fatlands tre slakterier tar stadig mer av slaktingen og er nesten oppe i 50 prosent av den private slaktingen.

Fjørfe

Slaktingen av fjørfe økte med 20 prosent i 2008. Kylling utgjør ca. 90 prosent av volumet og har 20 prosent økning i slaktevolum, mens kalkun øker med hele 23 prosent. For kylling var det noe overproduksjon og bygging av lager, mens all produsert kalkun er gått ut i markedet.

De frittstående slakteriene økte markedsandelen i 2008 med 3 prosentpoeng. Volumveksten på kylling er på hele 35 prosent, mens markedsandelen er størst på kalkunslakting, med 31 prosent av total slakting. De rene frittstående slakteriene (Norsk Kylling i Sør-Trøndelag og Stjernekylling i Nord-Trøndelag) økte den totale slaktingen med 33 prosent, og slakteandelen for de private slakteriene kom dermed opp i 26 prosent.

Regional fordeling

Agder og Rogaland er områder hvor privat bransje øker mest. Her er det slakteriene som Prima Jæren Slakt AS, Fatland Jæren, Jens Eide slakteri og Froland slakteri som øker.

I Oslo og Akershus opplever privat bransje også en økning, ved at Fatland Oslo og Furuseth i Akershus tar markedsandeler.

Les hele slaktestatistikken her

Statistikken er utarbeidet på bakgrunn av tall fra Statens landbruksforvaltning.

De private og Nortura har Nærbø kyllingslakt felles på Hå i Rogaland, og dette fordeler ca. 50 prosent av slaktingen til Jærkylling, slik at de frittstående har en markedsandel på fjørfe som er ca. 10 prosent høyere.

Pressemelding

"
Powered by Labrador CMS