Prima Jæren storfekjøtt

Skal utvikle norsk storfekjøtt

Prima Jæren skal gi den norske forbrukeren biff i verdensklassen. I samarbeid med Bocuse d’Or Norge skal vi utvikle norsk storfekjøtt for første gang på flere tiår. Biffer som tilbys i det norske markedet i dag står langt tilbake for kvalitetsnivået som vi finner i utlandet.

Publisert

I dag finnes det ingen kvalitetssortering, og under navnet storfe kan forbrukeren ende opp med både okse, kvige og kastrat som har vesentlige kvalitetsforskjeller. I tillegg til dette vil også dyrets rase, størrelse, oppvekstvilkår og fôring påvirke spisekvaliteten.

Prima Jæren har som målsetting å få frem stabil produksjon av førsteklasses storfekjøtt i Norge. Som et ledd i denne strategien, videreføres samarbeidet med Stiftelsen Bocuse d’Or Norge.

Langsiktig arbeid

Biffer som tilbys i det norske marked i dag står langt tilbake for kvalitetsnivået som vi finner i utlandet.

– Arbeidet som Prima Jæren har gjort gjennom de siste fem år viser at det er mulig å få frem førsteklasses biff med basis i norsk råvare, men at det må jobbes vesentlig mer systematisk for å kunne tilby dette kjøttet til markedet på en stabil måte, sier Anbjørn Øglend, gründer i Prima Jæren.

Som et ledd i arbeidet, har Prima Jæren deltatt i forskingsprosjekter i regi av Nofima og Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Innovasjon Norge har også støttet prosjektet.

Basert på Angus

– Både i USA og i flere europeiske markeder ser vi at den ypperste merkevare av biff kommer fra Angus. Samarbeidet mellom Prima Jæren og Bocuse d’Or Norge vil derfor være basert på Angus, fortsetter Øglend.

Prima Jæren vil ha ansvar for etablering av samarbeid med produsenter, oppfølging av disse, samt slakting, nedskjæring og salg.

Avtalen med Bocuse d’Or Norge skal bidra til bedre kvalitetsoppfølging samt økt motivasjons- og opplæringsarbeid for deltagende produsenter og medarbeidere. Bocuse d’Or Norge vil også bidra i arbeidet med markedsføring overfor forbruker.

– Bocuse d’Or Norge har samarbeidet med Prima Jæren gjennom flere år. Vi har lært selskapet å kjenne som et av få industrimiljøer på råvaresiden i norsk kjøttbransje som arbeider seriøst med utvikling av førsteklasses råvare. Det er viktig å engasjere Bocuse d’Or Norge i et industrielt samarbeid for norsk gastronomi på denne måten, og vi er veldig glad for å ha blitt spurt av Prima Jæren om å være med på dette, sier Eivind Hellstrøm som leder Bocuse d`Or Norge.

Viktig med Bocuse d’Or

– For oss er det viktig å ha med Bocuse d’Or Norge på laget i en krevende satsing som dette, sier Øglend.

– Vi trenger dem som inspiratorer og kreativ kraft. Toppkokkene er også de som best kan sette ord på den kvalitetsopplevelse som en virkelig mør og vel behandlet biff er. Det er viktig å øke bredden og mangfoldet i norsk kjøttproduksjon. Ser vi til utlandet så har forbrukeren et vesentlig bredere sortiment å velge mellom, til priser som varierer betydelig mer enn hva vi ser i Norge. Vi skal kunne tilby den norske forbrukeren et større sortiment, det vil si at kunden nå kan velge både rimeligere og dyrere stykningsdeler avhengig av bruksområde og lommebok. Gjør vi ikke denne jobben nå, risikerer vi at markedet for kvalitetskjøtt ligger åpent for internasjonale aktører når grensevernet liberaliseres. Den norske bonden vil bli skadelidende. Det vi ønsker, er at bonden skal få bedre uttelling for det som produseres, sier Øglend.

Utvikling av kokker

Stiftelsen Bocuse d’Or Norge har som formål å fremme utviklingen av unge kokketalenter i Norge. Dette skjer ved blant annet å arrangere konkurransen Årets Kokk som avgjør hvem som skal representere Norge i det prestisjefylte verdensmesterskapet for kokker, Bocuse d’Or, som arrangerer i Lyon, Frankrike. Medlemmer i organisasjonen er alle kokker som tidligere har representert Norge i denne konkurransen – det vil si et utvalg noen av verdens beste kokker.

Prima Jæren er en Premium leverandør av ferske kjøttvarer beliggende på Kviamarka i Hå kommune på Jæren. Konsernet har slakt og nedskjæring av gris, kylling, storfe og småfe. Konsernet har vokst med mellom 15 og 20 % årlig de siste 10 år, og har i 2010 en omsetning på Nok 950 mill kr.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS