Animalia sauer kjøtt2
Animalia sauer kjøtt2

Rekordstor tillit til norsk kjøtt

Til tross for at folk får stadig mer internasjonale matvaner har tilliten til den norske kjøttbransjen aldri vært større. Det viser en undersøkelse om tilliten til norske kjøtt- og eggprodukter gjennomført av Sentio på oppdrag fra fagsenteret Animalia. Undersøkelsen ble presentert under lanseringen av rapporten ”Kjøttets tilstand” hos Animalia.

Publisert

Nordmenn har svært høy tillit til den norske kjøttbransjen og deres produkter. Her fra Hardangervidda. (Foto: Grethe Ringdal)

69 prosent av de spurte sier de har stor eller svært stor tillit til den norske kjøttbransjen og 77 prosent viser den samme tilliten til norske kjøttprodukter. Tilliten til den norske kjøttbransjen har aldri vært høyere landet sett under ett i de fire årene undersøkelsen er blitt gjennomført.

– Dette viser hvor viktig det er for forbrukertilliten at norsk kjøtt- og eggbransje leverer kvalitet i alle ledd. Det er gledelig at tilliten holder seg stabilt høy fra år til år, sier Tor Arne Ruud, direktør i Animalia.

Han understreker at undersøkelsen ikke måler reaksjoner på enkeltsaker, men gir kunnskap om hvordan forbrukerne oppfatter bransjen fra år til år.

Utenlandsk konkurranse

De gode resultatene for den norske kjøttbransjen gir likevel ingen grunn til å lene seg tilbake: Andelen som mener norske kjøttprodukter er tryggere å spise enn utenlandske har gått litt ned de siste årene.

– Det er fortsatt over 70 prosent som mener norske varer er tryggest, men det er ikke lenger nok i seg selv at produktet er norsk. Nordmenn får stadig mer internasjonale matvaner og det ”mentale importvernet” er i ferd med å svekkes, forklarer Ruud.

Høyere krav

De samme tendensene ser vi for egg og kylling- og kalkunprodukter: Tilliten til produktene er svært høy, men andelen som mener disse er tryggere enn utenlandske har gått noe ned.

efolkningen i Midt-Norge er alt i alt dem som i størst grad føler seg tryggest på de norske produktene. Her fra Helgeland i Austbø. (Foto: Grethe Ringdal)

– Bransjen må fortsette å levere i forhold til det forbrukerne er opptatt av: Smak, pris, kvalitet, dyrevelferd, dyrehelse og mattrygghet. Kravene blir stadig høyere, og konkurransen sterkere, sier Ruud.

Midt-Norge vil ha norsk

Hovedstaden skiller seg ut som mer internasjonalt orientert: Hele en tredel av respondentene herfra mener det er like trygt å spise utenlandske som norske kjøttprodukter. I andre enden finner vi Midt-Norge der hele 85 prosent går for norsk. Befolkningen i Midt-Norge er alt i alt dem som i størst grad føler seg tryggest på de norske produktene.

Undersøkelsen viser også at de med aller høyest inntekt er mest positive til utenlandske kjøttprodukter og at kvinner i større grad enn menn foretrekker norsk, enten det er snakk om kjøtt, egg, kylling- eller kalkunprodukter.

Om tillitsundersøkelsen

* Undersøkelsen ble gjennomført av Sentio Research i midten av august og består av et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 15 år.

* Andelen som har svært stor/ganske stor tillit til norsk kjøttbransje har økt med 6 prosent fra 2009 til 2010. Andelen har økt hvert år siden 2006.

* Andelen som har svært stor/ganske stor tillit til norske kjøttprodukter har økt med 5 prosent.

* Andelen som har stor/ganske stor tillit til norske egg holder seg stabilt på 88 prosent.

* 67 prosent har ganske/svært stor tillit til norske kylling- og kalkunprodukter.

* Over to tredeler av befolkningen mener norske kjøtt-, kylling og kalkunprodukter er tryggere å spise enn utenlandske.

* Men andelen som mener norske kjøttprodukter er tryggere å spise enn utenlandske har gått ned fra 2009 til 2010, fra 77 prosent til 72 prosent.

* Også andelen som mener norske kylling- og kalkunprodukter er tryggere å spise enn utenlandske har gått litt ned, fra 85 prosent til 79 prosent.

Pressenytt

"
Powered by Labrador CMS