Melk illustrasjon foto melk

Verdens Melkedag i morgen

Verdens Melkedag for tiende gang i morgen, tirsdag 1. juni. Melken har en sterk posisjon i verden I forbindelse med Verdens Melkedag har Opplysningskontoret for Meieriprodukter sett på det norske melkeforbruket opp mot melkekonsumet i resten av verden.

Publisert

Melken har en sterk posisjon i verden I forbindelse med Verdens Melkedag har Opplysningskontoret for Meieriprodukter sett på det norske melkeforbruket opp mot melkekonsumet i resten av verden.Vi trodde kanskje at det var Norge som var melkekonsumets hjemland..

Illustrasjonsfoto: Melk.no

- Ser vi på et utvalg av land i verden drikker innbyggerne i både Finland, Irland, Storbritannia, Island og Australia mer melk enn oss nordmenn. Men vi drikker omtrent like mye som våre naboer i Danmark og Sverige, forteller daglig leder i Opplysningskontoret for Meieriprodukter, Ida Berg Hauge.

Finland på topp

Finland ligger på toppen hvor hver innbygger drakk hele 140 liter i gjennomsnitt i 2008.

Dette er hele 40 liter mer enn oss nordmenn. Derimot drakk vi omtrent like mye som våre naboer i Danmark og Sverige i 2008.

Verken Russland eller Japan har et høyt inntak av melk, og drakk kun rundt 30 liter per innbygger.

Stabilt melkeforbruk i Norge

– Ser vi på melkeforbruket totalt i antall liter totalt i Norge, er det en økning 0,2 prosent fra 2008 til 2009. Volumet var på vei nedover frem til 2007, men de to siste årene har vi sett en økning i totalt volum igjen. Nedgangen i forbruk per hodet (1 prosent nedgang i 2009) kommer først og fremst av at vi er blitt flere mennesker i Norge, forteller Ida Berg Hauge.

Øker

Ida Berg Hauge har akkurat deltatt i et møte med tilsvarende organisasjoner fra en rekke andre land. Her har de fått en spennende og god oppdatering på melken i et internasjonalt perspektiv.

- Melk er et viktig produkt i store deler av verden. Mens melkeproduksjonen reduseres i mange av de vestlige landene, er dette et produkt som har økning i produksjonen i andre verdensdeler som Asia og Sør-Amerika. India er det landet i verden som produserer mest melk, forteller Ida i Melk.no. Totalt i 25 EU-land ble det produsert 120 millioner liter melk, mens India har en produksjon på over 140 millioner liter.

Kumelk er førsteprioritet

Kumelk står for 84 prosent av all melken som blir produsert rundt om i verden. Bøffelmelk har økt de siste årene, og i 2008 var omtrent 13 prosent av melkeproduksjonen i verden bøffelmelk.

India og Pakistan står for 90 prosent av denne produksjonen. Andre melketyper er sau, geit og kamel, men her er tallene noe svakere ettersom det er lite industrialisert produksjon av disse melketypene.

Også syrnet melk

Noe over 50 prosent av total melkeproduksjon i verden blir levert til meieriindustrien for videre foredling, men det er store variasjoner i de ulike verdensdelene. Mens nesten all melkeproduksjon blir videreforedlet i den vestlige verden har land som India, Pakistan og deler av Sør-Amerika en stor ”uformell sektor” med ikke-industrielle kjøpere.

- I Norge er det en sterk kultur for melk, både melk i mat og melk som drikke. Det er først og fremst den vanlige hvite melken som har stort volum i Norge, men varianter som smaksatt melk og syrnet melk er økende. I vårt nærmeste naboland, Sverige, utgjør syrnet melk en mye større andel av melkeforbruket enn hos oss, forteller Ida i Melk.no.

Melkeforbruket i verden 2008

Tallene nedenfor er hentet fra den årlige rapporten ”Word Dairy Situation 2009” utgitt av The International Dairy Federation hvor alle medlemslandene melder inn sin meieristatistikk. Statistikken viser forbruket av melk per innbygger.

Land Antall liter per innbygger

Russland 28,87

Japan 31,60

Italia 49,73

Frankrike 59,83

Tyskland 76,27

Spania 76,59

Østerrike 81,63

USA 82,22

Canada 82,26

Danmark 92,71

Norge 98,33

Sverige 99,46

Australia 104,11

Island 115,36

Storbritannia 119,00

Irland 121,20

Finland 139,16

Merknad: De ulike landene kan ha forskjellige beregningsmetoder og statistikkbaser.

Powered by Labrador CMS