Kenneth Stien B

Overnatting og servering mangler 1900 ansatte

Norske overnattings- og serveringsbedrifter sliter med å skaffe nok ansatte. En av ni bedrifter i bransjen forteller om alvorlige rekrutteringsproblemer. – Forbløffende store tall, sier Nav-direktør Kenneth Stien.

Publisert

Nav-direktør Kenneth Stien fastslår at bransjen må ta rekrutteringsproblemene på alvor. Overnattings- og serveringsnæringen mangler 1.900 hoder til å fylle opp ledige jobber. (Foto: Georg Mathisen)

Overnattings- og serveringsbedriftene mangler 1900 ansatte. Flere ser det ut til å bli. Etter finanskrisen er det nemlig duket for flere nye stillinger.

En lokal undersøkelse viser at bare bedriftene i Hordaland planlegger å opprette 950 nye stillinger i år.

Trenger utlendinger

I noen jobber må arbeidsgiverne belage seg på å gå utenlands for å finne nye medarbeidere, mens andre kan bli vanskelige å fylle selv om man jakter internasjonalt. Å skaffe kvalifiserte kokker, er for eksempel en utfordring.

– Dette er utviklingstrekk som bransjen må ta på alvor, sier Kenneth Stien. Han er avdelingsdirektør i Nav Hordaland. – Dere må se på hva dere kan gjøre for å gjøre bransjen attraktiv!

Arbeidstiden er blant de store utfordringene. – Hotell og restaurant sliter med de samme problemene som busselskapene. Mye kveldsarbeid gjør det vanskelig å rekruttere, konstaterer Stien.

Kokkene slutter

Den utfordringen kjenner Øystein Skreien på kroppen. Han er markedsansvarlig i AS Dikterstuerne. Selskapet driver tradisjonsrike Holbergstuen, Wesselstuen, Logehaven og Wessel Bar midt i Bergen sentrum. Skreien sitter med personalansvaret, og har vært på jakt etter kokk til Wesselstuen i år.

Øystein Skreien har jaktet på kokk til Wesselstuen, og opplever at det er vanskelig å finne kvalifiserte kokker. Mange velger bort restaurantkjøkkenet og blir selgere, konstaterer han. (Foto: Georg Mathisen)

– På servitørsiden ser vi at veldig mange er interesserte i jobb, og vi hadde flere søkere til sommerjobbene i år enn vi hadde regnet med. Blant kokkene er det mye verre. Der må vi ha folk med fagbrev og helst god erfaring. Det er vanskelig, ikke minst fordi kokkene er veldig kort tid i yrket, sier Skreien.

Også Øystein Skreien forklarer kokkemangelen med arbeidstid. – Når de nærmer seg 30, og kanskje får et barn eller to, går de gjerne inn i en salgsjobb eller begynner hos grossist. Det finnes få gamle kokker. Det er få gamle servitører, også, men dem er det lettere å få tak i, siden de ikke trenger noen formell kompetanse. Å finne fagfolk på kokkesiden er utfordrende, konstaterer han.

Mangler flere

En rapport fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om utviklingen på arbeidsmarkedet viser at mangelen på folk er blitt verre det siste året. 14 400 bedrifter er spurt i Navs årlige bedriftsundersøkelse, og de forteller om økt behov for nye ansatte.

Overnattings- og serveringsbedriftene har hatt flere overnattinger, men fått litt lavere omsetning fra i fjor til i år. Samlet forteller de at de trenger 1900 nye mennesker i jobb.

Kokkene er den største utfordringen. Her har behovet økt, og norske arbeidsgivere er på jakt etter 1350 kokker som mangler per i dag. Gruppen som statistikerne kaller «hovmestere, servitører og barkeepere» mangler 750 mennesker. At summen av de to gruppene blir større enn 1900 skyldes at kokketallet også omfatter kokker som trengs i andre næringer.

Alvorlige problemer

11 prosent av bedriftene i overnattings- og serveringsnæringen oppgir at de sliter med alvorlige rekrutteringsproblemer. – Tallene er forbløffende. Vi har hatt den verste lavkonjunkturen siden krigen, men samtidig har ikke sysselsettingen gått veldig mye ned, sier Kenneth Stien i Nav.

Han varsler store problemer når tidene blir bedre og Norge kommer inn i en høykonjunktur igjen.

– I 2007 hadde vi 130 000 ubesatte stillinger i norsk arbeidsliv. Mange arbeidsgivere hadde rett og slett gitt opp å få tak i arbeidskraft, sier han.

Når ledigheten ikke er blitt større, forklarer Stien det både med at bedriftene manglet hoder før finanskrisen, og at arbeidsinnvandrere har reist hjem. Men nå tyder alt på at forbruket er på vei opp igjen, konstaterer han.

Planlegger økning

En lokal undersøkelse i Hordaland og Sogn og Fjordane viser at optimismen er stor, spesielt i overnattings- og serveringsnæringen i Hordaland. Bedriftene selv forteller at de planlegger å øke tallet på sysselsatte med hele 950 i år. Og det er altså bare i Hordaland.

– Jeg er ikke overrasket over at trenden har snudd, men jeg er overrasket over størrelsen på tallet, sier Kenneth Stien. – 30 prosent av bedriftene venter økning i tallet på ansatte i år.

Han ser ikke bort fra at noen bedrifter har tatt med sesongarbeidskraften når de har oppgitt den planlagte økningen. Dessuten var det en viss nedgang i sysselsettingen i disse bransjene i fjor, og den ser nå altså ut til å snu. Og vel så det.

– Vi kommer til å trenge mer arbeidsinnvandring. Blant annet har unge, svenske servicemedarbeidere nå begynt å komme helt hit til Vestlandet for å få jobb, forteller Nav-direktør Kenneth Stien.

Flere timer

Dikterstuerne er ikke blant dem som planlegger å ansette mange i nye stillinger i år. Der er det mer snakk om at ekstrahjelper og deltidsansatte som fikk mindre å gjøre i fjor, kan komme til å få flere timer i år.

– 2009 var et dårlig år. Vi hadde en nedgang i omsetningen på 7,5 prosent. Det førte til at vi måtte legge mer fokus på kostnadskontroll, og da er det råvarer og arbeidskraft vi må se på, konstaterer Øystein Skreien. I så måte fører de dårlige tidene med seg noe positivt: Det er nyttig å måtte gå skikkelig igjennom kostnadene sine.

Les hele saken i Horeca nummer 4 2010

Bli abonnent på Horeca nå

"
Powered by Labrador CMS