LindemansPrekestolenFerieNorge

Begeistringsløft i norsk reiseliv

”Vi har hørt det mange ganger før: Nå skal reiselivet i Norge reorganiseres og løftes til nye høyder. Kan det være en mulighet for at noe revolusjonerende nytt skjer denne gangen?” skriver Reidar Dieserud i denne kommentaren.

Publisert

Prekestolen. (Illustrasjonsfoto)

Første foredragsholder slår an en nøktern tone. Trond Blindheim, spesialist innen markedskommunikasjon og forbrukeradferd, ble mediekjendis etter et kritisk avisinnlegg om det langdryge Hurtigruteprogrammet på TV.

Nå viser han oss illustrerende bilder fra en kjøretur langs norske landeveier. Her er vi langt unna glansbilder av fjord og fjell i turistbrosjyrene. Det er ingen tvil om at de lokale reiselivslagene og ansvarlige reiselivsaktører har store utfordringer i opprydding, forskjønning og tilretteleggelse for veifarende turister!

Løfter stemningen

Mannen som løfter stemningen er Terje Devold, administrerende direktør i reiselivsbedriften 62 grader Nord AS i Ålesund. I et klinkende klart og kraftfullt innlegg slår han overbevisende fast hva som skal til for å få reiselivet opp å stå i en mer profesjonell og effektiv sammenheng.

Utgangspunktet er en NHO-rapport som få i salen hadde kjennskap til, men som tar for seg ”Organiseringen av norsk reiseliv i en ny tid.” Her fordeles ansvar og innsats mellom offentlige instanser og private aktører. Nøkkelen er at de private aktørene skal sitte med styringskontroll. Og det stilles krav til resultater! Det er utallige eksempler på prosjekter og tiltak som er satt i gang med økonomisk støtte fra det offentlige og som lever akkurat så lenge denne støtten kommer.

Mange destinasjonsselskaper

Det finnes 153 registrerte destinasjonsselskaper i Norge, men Innovasjon Norge anslår antallet til å være nærmere 240. Hovedoppgaven til mange av disse er å skaffe inntekter til egen lønn og kanskje litt brosjyreproduksjon. Men distribusjon av brosjyrene blir det ofte ikke nok penger til…

Vertskapsrollen er en vesentlig funksjon – ofte underkjent, produktutvikling er nødvendig for å ha attraktive tilbud å markedsføre, og det hele skal administreres og utvikles. Samarbeide blant aktive aktører er avgjørende, både tverrfaglig og innen de angjeldende bransjer. Her er vi inne på et område som trolig byr på de største utfordringene – samarbeide er ikke en utpreget dyd i det norske folk! Det behøves dessuten kompetente ildsjeler lokalt som kan utvikle og drive gjennomføringen.

Utradisjonelle samarbeidspartnere

Fra paneldebatten. (Foto: Privat)

Noen gode eksempler på utradisjonelle samarbeidspartnere ble presentert av Eigil Rian fra Visit Sørlandet – som for øvrig også gjorde en god jobb som konferansier.

Det gjelder å tenke kreativt! Kanskje det kan være en tanke å finne potensielle partnere først, og deretter utvikle reiselivsopplevelser i felles interesse. Destinasjonen kan være kommunikasjonskanalen.

Seks ”sentrale personer i norsk reiseliv” ble utfordret i en debattutspørring omkring NHO-rapporten. Her var det kun positiv velvilje å høre. Hvis all denne godviljen kan kanaliseres utover og nedover i systemene og resultere i effektiv gjennomføring, ser fremtiden lovende ut for reiselivet i Norge!

Artikkelen er skrev et av Reidar Dieserud

Powered by Labrador CMS