Kenneth Riisa (til venstre i bildet), avdelingsleder for rådgivning og service hos Kiwa NorKjemi sammen med driftsdirektør for Soria Moria Hotell, Joachim Holen. (Foto: Kiwa Norkjemi).

Stengte hoteller og restauranter– fare for legionella

Covid-19 kan gi oppblomstring av legionella i hoteller og restauranter. Stillestående vann gir nemlig gunstige vekstvilkår for legionellabakterier.

Flere av samfunnets funksjoner er satt på vent eller blitt begrenset grunnet nedstengningen som følge av koronapandemien.

Tiltakene er avgjørende for å kunne kontrollere smitte-situasjonen, men skaper samtidig utfordringer for gjennomføringen av viktige driftsoppgaver ved bygg. Legionellakontroll er en av disse.

Mange bygg, som for eksempel hoteller, treningssentre og næringsbygg har nå stått stille over lengre tid – uten særlig vannforbruk. Samtidig blir faste driftsrutiner utsatt grunnet permitteringer av driftspersonell og bygg risikerer oppblomstring av legionellabakterier i vannforsyningsnett.

Stillestående vann gir gunstige vekstvilkår for legionellabakterier

Legionellabakterien trives i stillestående vann og ved temperaturer på mellom 20 og 50 °C. Under disse forholdene får bakterien muligheten til å formere seg uforstyrret, og kan danne biofilm på innsiden av rørsystemer.

Fordi flere bygg for tiden blir nødt til å stenge ned eller har begrenset drift, er det derfor spesielt viktig å gjennomføre det legionellaforebyggende arbeidet.

Legionellabakterien smitter gjennom aerosoler (små vanndråper) som dannes i for eksempel dusjen, og pustes inn og finner vei til de nedre luftveiene. Bakterien kan forårsake alvorlig lungebetennelse og potensielt dødelig sykdom.

– Et bygg har aldri godt av å stå tomt

Soria Moria Hotell- og Konferansesenter. (Foto: Soria Moria)

Soria Moria Hotell og Konferansesenter, et av hotellene i Norge som nå holder stengt på grunn av helse- myndighetenes restriksjoner.

Kiwa Norkjemi, en service- og kompetansebedrift innen legionellakontroll, har hatt ansvaret for legionellakontrollen ved hotellet i en årrekke.

– Koronarestriksjonene har bydd på utfordringer. Det har vært utfordrende å måtte være klar for å omstille seg raskt. Vi følger hele tiden med på rådene fra helsemyndighetene og gjør vurderinger ut fra disse. I perioder har vi måttet stenge helt ned, som i mars 2012 og nå under andre smittebølge. Vi ser frem til å kunne åpne opp hotellet igjen. Et bygg har aldri godt av å stå helt tomt. Det må helst være i drift, sier driftsdirektør på Soria Moria Hotell, Joachim Holen.

Tar problematikken på alvor

Ved hotellet i Holmenkollen tar de legionellaproblematikken på alvor, og har gode rutiner for å forebygge legionellavekst i vannfordelingsnettet. Da koronapandemien nådde Norge i mars måtte Soria Moria, som så mange andre, stenge ned.

– Vi tenkte på hvilke konsekvenser det ville få å la vannet i alle rør stå stille så lenge. Selv om vi har klordioksidanlegg på bygget, vil jo kjemien etter hvert bli oppbrukt når det ikke er noe vannforbruk. Klordioksidanlegget dekker jo både kaldt- og varmtvannsiden når det er i gang, men hva skjer når alt blir stående stille? Det er en del sånne spørsmål som kommer da, sier Holen.

Grundig rens av anlegget

Etter flere års samarbeid med Kiwa NorKjemi, var det naturlig for Holen og Soria Moria å rådføre seg med dem før nedstengning. Den ene løsningen ville være å gjennomspyle tappepunkter ukentlig og opprettholde andre legionellaforebyggende rutiner som normalt under nedstengningen. Det andre alternativet var å desinfisere anlegget i forkant av gjenåpning.

– Fordi vi har hatt permitteringer av driftspersonell, ville det å opprettholde tilfredsstillende legionellaforebyggende rutiner under hele perioden vært vanskelig. Valget falt derfor på å gjennomføre rens av anlegget før åpning i august. Beslutningen om å stenge ned og gjennomføre tiltak før åpning var en vurdering vi gjorde i samarbeid med Kiwa Norkjemi. Her fikk vi god veiledning, sier Holen.

I disse dager er det også mange andre hoteller som holder stengt. I forbindelse med gjenåpning må det gjennomføres tiltak dersom vannet har stått stille og legionellaforebyggende rutiner ikke har blitt opprettholdt underveis.

Joachim Holen anbefaler også andre hoteller å rådføre seg i forkant av gjenåpning.

– Du bør gjøre seg opp en mening og skaffe seg en forståelse for legionella, før du foretar deg noe etter at du har hatt en nedstengning. Det kan i verste fall være farlig for ansatte og gjester. Det er et ansvar du kanskje ikke alltid tenker på. Ved hoteller er det veldig mye annet du skal ta stilling til ved en gjenåpning, og da glemmer du kanskje det at vannet har stått stille hele perioden. Mange er sikkert flinke på dette, men det er nok fort gjort å glemme det opp i alt annet. Mitt råd er å passe på dette. I mange tilfeller er jo også ansatte på driftsavdelingen permitterte, og det er ofte disse folkene som tenker på disse tingene. Når driftspersonell er permittert, er jo ikke kunnskapen tilgjengelig på samme måte, påpeker Holen.

Alltid vært opptatt av sikkerhet

– Trygghet er viktig for oss. Vi skal hele tiden vite at alle rutiner blir fulgt og at alt er under kontroll. Legionella og vannkvalitet inngår i dette og gjelder på linje med for eksempel brannsikkerhet og matsikkerhet. Vi skal hele tiden vite at vi har gjort de rutinene som vi er pålagt. Til syvende og sist handler det om tryggheten til gjestene våre. En gjest skal ikke komme hit og bli syk, det er viktig for oss, sier Holen. Han legger også til at klordioksidanleggene har lettet det legionellaforebyggende arbeidet betydelig. Samtidig må vi passe på at ikke doseringsanleggene blir en hvilepute. Vi skal jo fortsatt gjennomføre enkelte oppgaver. Selv om det er mindre arbeid, så er det viktig å ha rutiner på plass, sier Holen.

Denne teksten er skrevet av Hulda Kjellevold Bjørneklett (fagkonsulent hos Kiwa NorKjemi)

Du kan lese mye mer om smittevern, renhold og hygiene i magasinet Horeca (nummer 1 2021), som har utgivelse i disse dager

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS