Camping COLOURBOX1456450
Camping COLOURBOX1456450

– Det offentlige bremser campingnæringen

Campingnæringen i Norge får ikke tatt ut sitt potensial fordi forvaltningen mangler kunnskap om næringen. Det mener campingnæringen selv, som har invitert representanter for kommuner og fylkeskommuner, samt lederen av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, til en campingkonferanse i Kristiansand 22. oktober.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Arrangør er Nasjonalt nettverk for campingnæringen, som består av 40 campingbedrifter fra hele landet, i samarbeid med Norsk Turistutvikling og NHO Reiseliv.

Bremser utvikling

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Et sentralt tema for samlingen, som finner sted på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand, er fremtidige rammevilkår for campingnæringen som kan bidra til økt verdiskaping og sysselsetting.

Campingbedriftene er ikke alltid fornøyd med hvordan kommuner og øvrig forvaltning opptrer overfor næringen i dag.

Avdelingsleder for camping i NHO Reiseliv, Jan-Henrik Larsen.

– Kommunene har behov for mer kunnskap om hvordan campingnæringen fungerer i praksis og hvilke viktige ringvirkninger næringen skaper for utviklingen av lokalsamfunn. Slik det er i dag, bremser det offentlige ofte utvikling av næringen, sier avdelingsleder for camping i NHO Reiseliv, Jan-Henrik Larsen.

Trege prosesser

Lang behandlingstid i plan- og byggesaker er noe av det som frustrerer campingbedriftene mest.

– Når næringen legger frem utviklingsplaner, blir den ofte møtt av nokså trege prosesser fordi allmennhetens interesser hevdes å ikke bli godt nok ivaretatt. Faktum er at campingnæringen ikke bare dekker egne gjesters behov for rekreasjon og trivsel, men bedriftene stiller også arealer og servicefasiliteter til disposisjon for lokalbefolkningen, sier daglig leder i Norsk Turistutvikling og prosjektleder for Nasjonalt nettverk for campingnæringen, Kjell Ove Solbakken.

– Ved å gi kommunene mer kunnskap om campingnæringen, håper vi at næringen skal bli tatt mer på alvor i utviklingssammenheng, sier han.

Forenkling og flere ja-kommuner

Til konferansen i Kristiansand kommer lederen av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité og tidligere ordfører i Austevoll kommune i Hordaland, Helge André Njåstad (Frp).

I forrige måned besøkte han Moysand Familiecamping i Grimstad, hvor eierne har måttet vente i 20 år på å få ja til sine utvidelsesplaner.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

– Byråkratiet de har opplevd forteller meg at vi har en lang vei å gå i Norge med å forenkle lovverk fra Stortingets side, men minst like viktig er det å skape ja-kommuner som er bevisst på å legge forholdene til rette for næringslivet, sier Njåstad.

Stor verdiskaping

Flere undersøkelser viser at campingnæringen bidrar til stor verdiskaping lokalt, ikke bare på campingplassene.Hver campinggjest i Norge bruker i snitt 620 kroner i døgnet, ifølge fire forbrukerundersøkelser som er gjennomført i henholdsvis Nordland, Oppland, Møre og Romsdal, Telemark og Agder-fylkene i perioden 2006-2012.

Undersøkelsene viser også at når en campinggjest bruker 1 krone på en campingplass, bruker vedkommende samtidig mellom 4 og 7 kroner utenfor campingplassen.

– Det viser hvilken distriktsbygger denne næringen faktisk er, sier Solbakken i Norsk Turistutvikling.

– Campingnæringen er en viktig næring for folk flest. I tillegg er den en kjempearena for sommerjobber for ungdom, som det er viktig for oss i FrP å legge forholdene til rette for, sier stortingsrepresentant Njåstad.

Til campingkonferansen i Kristiansand kommer også blant andre NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold, kommunalsjef Steinar Ness i Flekkefjord kommune og Kristiansand-ordfører Arvid Grundekjøn (H).

Andre temaer som skal diskuteres på campingkonferansen er blant annet fricamping og etablering av kommunale bobilplasser.

Camping i Norge

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

* Totalt antall gjestedøgn for norske campingplasser i 2013 var 6,8 millioner. Det var 5,4 millioner norske og 1,4 millioner utenlandske overnattinger på campingplassene.

* Oppland er landets største campingfylke med 743 550 over­nattinger i 2013. Nest største campingfylke er Vestfold med 571 275 overnattinger i 2013.

* Oppland er også landets største campingfylke målt etter antall campingplasser, med 98 plasser. Nordland har 73, Møre og Romsdal 65, Sogn og Fjordane 62 og Buskerud og Telemark 56.

* Det er totalt 824 statistikkpliktige campingplasser i Norge.

Kilde: SSB

Powered by Labrador CMS