Foto: Ola Matsson/Destinasjon Trysil

Utfordrende tider for reiselivsnæringen i Trysil

Regjeringens koronatiltak har umiddelbart skapt store konsekvenser for deler av reiselivsnæringen i Trysil, spesielt innenfor serveringsbransjen. Nå ber Destinasjon Trysil, sammen med flere norske fjelldestinasjoner, om at kompensasjonsordninger kommer på plass før regjeringen tar juleferie.

Trysil har ca. 35 serveringsbedrifter som nå er i oppstarten av den viktigste inntjeningsperioden, som strekker seg fra jul til påske, og som utgjør rundt 85 prosent av årlig omsetning. Disse bedriftene har i løpet av 20 måneder med pandemi levd med restriksjoner og tiltak, som har svekket inntjeningen og gitt økte kostnader. Det har også vært store utfordringer knyttet til rekruttering og forutsigbarhet for de ansatte.

Med de seneste tiltakene er utfordringene ytterligere forsterket, og risikoen for konkurser og tap av kompetanse anses nå som høy.

– Serveringsbransjen er en svært viktig del av reiselivet i Trysil, og konkurser og svekkelser i tilbudet, vil få ringvirkninger for aktivitetsbedrifter, overnatting, handel og service. Om lag 950 ansatte tar hånd om våre gjester gjennom en hektisk vintersesong, og vi trenger dem alle, sier konstituert daglig leder i Destinasjon Trysil, Olve Norderhaug.

– Dette må på plass

Tilbakemeldingene fra næringen i Trysil er at følgende ordninger raskt må̊ komme på̊ plass, i prioritert rekkefølge:

1. Lønnsstøtteordningen må gi full kompensasjon slik at vi unngår permitteringer der vi kan ha aktivitet.

2. Kompensasjonsordningen må ha en tydelig sesongfaktor som ivaretar de ansatte og arbeidsplassene som rammes hardest nå.

3. Merverdiavgiften bør reduseres til 15 prosent for serveringsstedene så lenge tiltakene er i effekt.

4. Arbeidsgiverperioden ved permittering må ned fra 10 til 2 dager, med virkning fra 13.12.2021

5. Sesongarbeiderne må inkluderes i lønnsstøtte- og permitteringsordningen for ikke å miste kritisk arbeidskraft.

Generelt om ordningene

  • Det er viktig at kompensasjonsordningenes varighet forlenges så lenge tiltakene er i effekt, og at det kommuniseres ut så tidlig som mulig for å skape forutsigbarhet i bransjen.
  • Kravet om minst 30 prosent omsetningsfall slår uheldig ut for sesongbedrifter som rakk et par gode uker nå i start på vintersesongen, og som nå faktisk vil kunne være tjent med å stenge de siste dagene av desember for å komme innunder den generelle kompensasjonsordningen.
  • De aktørene som nå sliter, men som allikevel faller utenom de generelle ordningene, bør bli skjønnsmessig prioritert i de kommunale ordningene.

– Første test om regjeringen viser alvor

– I Hurdalsplattformen sier regjeringen at den vil styrke reiselivet som en viktig næring for verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet og at en viktig oppgave er å jobbe for at konsekvensene av koronakrisen ikke blir langvarig. Nå kommer første testen på̊ om regjeringen viser alvor med lovnadene sine, sier Norderhaug i pressemeldingen.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS