Krevende for byhotellene tross flere solgte rom

Ni av de elleve største destinasjonene har vekst i solgte hotellromdøgn i årets ti første måneder, målt mot samme periode i fjor. Samtidig selger distriktshotellene færre hotellrom.

Publisert

Det viser ferske tall fra Benchmarking Alliance som Wiederstrøm Hotel Consulting har bearbeidet for NHO Reiseliv.

Størst vekst i Stavanger

Mens Haugesund og Kristiansand har en nedgang i solgte rom på henholdsvis 9,6 og 0,2 prosent, har følgende destinasjoner vekst:

Stavanger (10,3 %), Bergen (8,5 %), Gardermoen (3,9 %), Kristiansund (2,5 %), Lillehammer (1,8 %), Oslo med Fornebu (1,5 %), Bodø (1,2 %), Tromsø (0,9 %) og Trondheim (0,5 %).

Samtidig viser tallene fra Benchmarking Alliance at store destinasjoner som Bergen, Oslo og Gardermoen har større vekst i antall tilgjengelige rom enn i antall solgte rom.

– Reiselivet vokser og vi selger flere romdøgn. Derfor er reiselivet kommunenes bestevenn både nå og fremover, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Beskjeden prisvekst

Ni av elleve hotelldestinasjoner har hatt vekst i romprisen i årets ti første måneder, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Av de ni destinasjonene var det riktignok bare fem som fikk høyere prisvekst enn veksten i konsumprisindeksen, som var på 3,1 prosent fra oktober 2017 til oktober 2018. Det gjelder hotellene i Oslo (inkludert Fornebu), på Gardermoen, i Stavanger-regionen, i Haugesund og Kristiansand.

– Mer markedsføring er viktig for å lokke til oss nye grupper utenlandske besøkende og få nok av verdens reiselivsvekst til å fylle ny hotellkapasitet i Norge, sier Krohn Devold.

Les mer om byhotellene på NHOReiseliv.no

Færre solgte rom på distrikshotellene

Hoteller utenfor storbyene på Vestlandet og i Nord-Norge har nedgang i antall solgte rom i årets ti første måneder, målt mot samme periode i fjor.

Det viser et utvalg tall fra Benchmarking Alliance som Wiederstrøm Hotel Consulting har analysert for NHO Reiseliv. Tallene stammer fra et begrenset utvalg hoteller i tettsteder og mindre byer, og er oppdatert per oktober.

Utvalget på Vestlandet har en nedgang i antall solgte rom på 1,5 prosent, mens nedgangen er på 0,2 prosent for hotellutvalget i nord.

– Distriktshotellene er oftere frittstående og familieeid, og de blir derfor dobbelt presset ved at de er mer prissensitive enn storbyhotellene, samtidig som de rammes hardere av formuesskatten. Derfor haster det å få innført verdsettelsesrabatten i formuesbeskatningen av norskeide hoteller, som regjeringen lovet i reiselivsmeldingen, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Romprisene i det nordnorske utvalget steg med 3,8 prosent fra perioden januar-oktober 2017 til samme periode i år, mens romprisene for Vestlandets del økte med 1,4 prosent. Sistnevnte er langt unna veksten i konsumprisindeksen, som var på 3,1 prosent fra oktober 2017 til oktober 2018.

Les mer om distriktshotellene på NHOReiseliv.no

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS