Illustrasjonsfoto: Scandic Hotels
Illustrasjonsfoto: Scandic Hotels

Pris til Scandic etter matsvinn-kutt

Scandic Norge lykkes med det ambisiøse målet om å kutte matsvinnet med 20 prosent. Nå har hotellkjeden fått pris som «Beste KuttMatsvinn2020»-bedrift.

Publisert

Tildelingen ble kjent tirsdag 1. desember, og prisen - som deles med ISS og Equinor - ble delt ut i anledning avslutningen av det fireårige KuttMatsvinn2020-prosjektet. Vinnerne er kåret av en jury bestående av Aina Stensgård, forsker i NORSUS, innkjøpsdirektør Morten Karlsen i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, samt Stig Jørgensen, markedsdirektør i ASKO Servering. Vinnerne ble hedret under en digital prisutdeling tirsdag ettermiddag.

– Arbeidet med å redusere matsvinn har vært en hjertesak for oss i Scandic i en årrekke, og det er utrolig hyggelig at innsatsen blir belønnet på en slik måte. Jeg vil berømme våre fantastiske medarbeidere som har engasjert seg i arbeidet, og som har sørget for at vi har nådd de ambisiøse målene våre. Maten hører hjemme i magen, ikke i søpla, sier direktør for mat og drikke i Scandic Norge, Morten Malting.

390 tonn mindre svinn

Virksomhetene som har deltatt i prosjektet utgjør til sammen mer enn 2500 serveringssteder, og deltakerne har samlet redusert matsvinnet med 15 prosent eller 390 tonn, noe som tilsvarer 24 millioner kroner og 1400 tonn CO2. Målt ut ifra omsetning, har dette prosjektet omfattet 36 prosent av serveringsbransjen.

Satt høyt på agendaen

I begrunnelsen til juryen står det blant annet om prisvinnerne at «de har alle satt matsvinn høyt på agendaen og det er forankret som et fokusområde i ledelsen». Det trekkes også frem at vinnerne har innført daglig måling av matsvinn på sine serveringssteder, og at de har oppnådd gode resultater siden oppstart av prosjektet.

– Scandic hadde en tydelig ambisjon om å være bransjeledende innen arbeidet med matsvinn da vi startet med dette i 2011. Det at store deler av bransjen etter hvert ble med på denne utfordringen var en stor motivasjon for oss. Nå ønsker vi å fortsette innsatsen og sikte mot FNs bærekraftmål, som sier at vi skal redusere svinnet med 30 prosent innen 2025 og 50 prosent innen 2030, sier Malting.

Bred deltakelse

Prosjektet, som ble lansert i januar for fire år siden av blant annet NorgesGruppen, Matvett og flere andre samarbeidspartene, har lykkes med å engasjere virksomheter i en rekke sektorer. Hoteller, kantiner, restauranter, kiosker, bensinstasjoner, sykehjem, barnehager, SFO, offentlige virksomheter, kommuner, fartøy med servering, offshorevirksomhet med egen kantinedrift og fornøyelsesparker har bidratt i arbeidet.

– KuttMatsvinn2020 har lykkes godt med å treffe bredt og representasjonen av aktører fra så mange ulike sektorer har vært en suksessfaktor og bidratt til at matsvinnarbeidet har fått solid fotfeste på tvers av en stor bransje, sier prosjektleder Erik Vold i Matvett.

Motiverende arbeid Før dette prosjektet fantes det ikke bransjestatistikk som viste omfanget av matsvinn i serveringsbransjen, og det var heller ikke stort fokus på hvilken betydning det ville ha å redusere dette. Nå når prosjektet er ved veis ende, står Scandic-ansatte over hele Norge igjen med verdifull kunnskap og god kompetanse på det som er en viktig miljøutfordring.

– Det har vært en berikelse å samarbeide om noe så viktig og utveksle erfaringer og suksesshistorier på tvers av virksomheter og bransjer. Selv om prosjektet nå er over, stopper ikke arbeidet med å redusere matsvinnet. Responsen fra våre ansatte er at dette arbeidet er både motiverende og givende, og det er noe vi vil fortsette å ha et sterkt fokus på, sier direktøren for mat og drikke.

Dette er juryens begrunnelse

De har alle satt matsvinn høyt på agendaen og det er forankret som et fokusområde i ledelsen

De har en helhetlig og systematisk tilnærming til arbeidet med å redusere matsvinn, og de ansatte er sterkt forankret i arbeidet

De har innført daglig måling av matsvinn på mange av sine serveringssteder, og det å innføre målinger har vært en viktig del av det å delta i KuttMatsvinn202

Videre har alle sett viktigheten av å ha gjesten med på arbeidet, og de har alle vektlagt viktigheten av kommunikasjon og involvering av gjesten

Enkelte av virksomhetene har også deltatt aktivt i styringsgruppen til KuttMatsvinn2020 og i ulike arbeidsgrupper i prosjektet (utvikling av kurs- og kompetanse, materiell, etc)

Alle har de også oppnådd veldig gode resultater ifa. redusert matsvinn siden oppstart i prosjektet.

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS