Tidenes norske sjømateksport

Norge eksporterte sjømat for 74,5 milliarder kroner i 2015. Det er åtte prosent, eller 5,8 milliarder kroner, mer enn i rekordåret 2014.

Publisert
Tidenes norske sjømateksportår. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Tidenes norske sjømateksportår. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

– I et år med handelshindringer i flere markeder og importstopp i Russland, ble resultatet bedre enn forventet. Ei svak krone i kombinasjon med god etterspørsel etter spesielt ferske produkter bidro til ny eksportrekord for norsk sjømat, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Over 50 milliarder kroner

Sjømateksporten til EU er for første gang på 50 milliarder kroner, etter en vekst på 17 prosent i 2015. EU tar imot 67 prosent av den totale sjømateksporten og er det desidert viktigste markedet for norsk sjømatnæring.Et annet viktig kjennetegn for norsk sjømateksport er at over 60 prosent er ferske produkter og at denne andelen øker.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

– Veksten i EU og USA de senere år viser også betydningen av at myndigheter og næringen arbeider godt sammen for å oppnå god markedsadgang. Gode handelsavtaler blir helt avgjørende for å oppnå vekst i nye markeder i framtiden, sier Martinussen.

Rekord for laks og torskefisk

Norge eksporterte laks og ørret for 50 milliarder kroner i 2015. Dette er en rekordstor eksportverdi med en økning på over 8 prosent eller 3,9 milliarder kroner.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Norge eksporterte torskefisk for 13 milliarder kroner i 2015. Det er også rekord og en økning på 8 prosent, eller i underkant av 1 milliard kroner. I tråd med reduserte kvoter, gikk eksportvolumet for torskefisk ned 13 prosent.

Norge eksporterte klippfisk for 4 milliarder kroner og ferske torskefiskprodukter for 2,8 milliarder kroner i 2015.

– Norge har aldri tidligere eksportert klippfisk og ferske torskefiskprodukter for så høye verdier som i 2015. Næringens økte kvalitetsfokus og målrettet markedsarbeid har ført til etterspørselvekst for disse produktene, sier Martinussen.

Lavere kvoter for makrell og sild

Reduserte kvoter førte til nedgang for makrell og sild. Det ble eksportert makrell for 3,8 milliarder kroner i 2015, som er en tilbakegang på 306 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med 2014. Sildeeksporten endte på 2,4 milliarder kroner i 2015, som er en nedgang på 12 prosent eller 327 millioner kroner.

Skalldyreksporten øker kraftig

Norge eksporterte reker, skalldyr og bløtdyr for 1,5 milliard kroner i 2015. Det er en økning på 52 prosent fra 2014. Den sterke veksten skyldes i hovedsak økt eksport av reke, snøkrabbe og kongekrabbe.

Våre viktigste eksportmarkeder

I 2015 eksporterte Norge sjømat til 143 land. Av disse er Polen det største enkeltmarkedet, og utgjør 6,9 milliarder kroner i 2015. Polen er et stadig viktigere konsummarked, men en betydelig andel av eksporten til Polen går til bearbeiding og videre distribusjon til det europeiske markedet.

Danmark er nå det nest største markedet for norsk sjømat, og er i likhet med Polen et viktig marked for bearbeiding og transitt. Norsk eksport til Danmark var på 6,4 milliarder kroner i 2015, noe som er en økning på 1,4 milliarder kroner eller 27 prosent fra året før. Dette gjør også Danmark til vårt største vekstmarked i 2015.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Norges sjømatråd

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging.

Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder.

Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Powered by Labrador CMS