Matomsorgsprisen 2009 vinner + jury

Samme gjest hver dag

Les hva jurylederen for Matomsorgsprisen, Ivar Villa, sa i sin tale til vinneren av prisen 2009, Gunnar Kvamme, under utdelingen på Smak09 på Lillestrøm i dag.

Publisert

"Det er en mye større faglig utfordring å arbeide med matomsorg enn å drive med såkalt kommersiell matlaging og servering. Det er alltid mye enklere å lage mat til nye gjester hver dag - slik man gjør på restauranter og cafeer.

Å lage mat til de samme gjestene hver dag - og endog til mange gjester som selv ikke frivillig har valgt å spise hos oss stiller mye større krav til meny, variasjon og økonomi.

Krav til variasjon

Det er litt av en utfordring å skulle lage mat til den samme gjesten hver dag, slik ansatte som driver matomsorg i institusjoner, sykehus og kantiner gjør. Ingenting er så kjedelig som å få den samme maten hver eneste dag. Vi vil gjerne overraskes og dermed stilles det store krav til variasjon.

Ta for eksempel et sykehus - hver eneste dag skal det lages mat til pasienter som verken har valgt det selv eller har ønske om å oppholde seg på et sykehus. Samtidig som det kreves at de ansatte har fokus på kosthold og ernæring, og skal være oppdaterte, utsettes de for et enormt press på å holde budsjettene.

Den kommersielle siden av denne bransjen er veldig flinke til å skryte av seg selv. De som er budsjettorienterte og arbeider med matomsorg, og som står på jevnt og trutt kommer sjelden fram i rampelyset. Det foregår mye bra matomsorg rundt om i landet som aldri får sin anerkjennelse.

Med dette som bakteppe, så er det enkelt å forstå at Matomsorgsprisen er en viktig anerkjennelse for dem som gjør noe utenom det vanlige.

Formål med prisen

Formålet med Matomsorgsprisen er å understøtte og motivere aktører i norsk matomsorg som bidrar til innovasjon og kvalitetsheving til hele fagets og bransjens beste.

Med aktører i norsk matomsorg menes institusjoner, kantiner og personalrestauranter og foretak basert på matomsorg og overnatting knyttet til institusjoner.

-Hovedkriteriet for å bli vurdert som kandidat til prisen, er å ha gjennomført en innovativ innsats som kan komme hele faget til gode. Prisen tildeles enkeltpersoner eller bedrifter/institusjoner.

Innovasjonen kan være knyttet til

  • bedre måltidskvalitet både med hensyn til ernæring og trivsel,
  • utprøvd bruk av systemer og metoder som kan bli normdannende for flere,
  • organisering og ledelse som gir økonomisk uttelling,
  • personalledelse (for eksempel at alle medarbeidere får utnyttet sine evner og kvalifikasjoner best mulig, kontinuerlig kompetanseheving, kunnskapsdeling, trivselsskapende tiltak osv.

Tre ganger tidligere

- Prisen, som er instituert av Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca, er delt ut tre ganger tidligere.

Vinneren får et originaldesignet diplom, et stipend på kroner 30.000 gitt av Kost- og ernæringsforbundet og Tine og et kunstverk gitt av Ask media AS (tidligere Vanebo Fagpresse).

Juryen

En uavhengig jury har vurdert alle innkomne forslag. I siste fase var det fem finalister.

Juryens medlemmer har vært:

* Ivar Villa fra Fazer Amica som leder

* Odd H. Vanebo, seniormedarbeider i Horeca

* Janicke Gurijordet, Nøtterøy sentralkjøkken og vinner av Matomsorgsprisen 2008

Juryens begrunnelse:

Årets vinner av Matomsorgsprisen har vist seg som en innovativ leder av et av Norges største sykehuskjøkken. Det innbefatter både mat og organisasjon.

Prisvinnerens visjon har vært: "Vi skal bidra til at måltidene er dagens høydepunkt for pasientene."

Prisvinneren har lyktes, også med bruk av en økologisk preget meny. I dag fremstår prisvinnerens serveringssteder og serveringsopplegg som et av landets aller beste sykehuskjøkken.

Helt siden 1990-tallet har prisvinneren stått i spissen for stadige kjøkkenomstillinger. Selv om sykehuset har vurdert andre driftskonsepter og eksterne operatører, var det prisvinnerens konsept og filosofi som til slutt vant fram. I 2002 ble det endelig besluttet at matproduksjonen skulle være den del av sykehuset, noe som har vært en av prisvinnerens kjepphester: Kjøkken på sykehusområdet - nærmest mulig pasienten!

Matforsyningen ble definert som en leverandørfunksjon og er i prinsippet organisert som et aksjeselskap. Merkevaren heter Mat & Café.

Pioner på økologisk mat

Utenom spisestedene på selve sykehuset, består Mat og Café av fire produksjonsavdelinger, samt eget grovkjøkken og oppvask, JordmorMatJa på Kvinne/Barnesenteret, Pusterommet Bistro ved Lungeavdelingen, Cafeen ved Nevrosenteret, Cafeen LabbINN på Laboratoriesenteret, samt Cafe Spannet på Østmarka og Nidelven Cafe i Klostergata. I tillegg drives det kantine på et tilknyttet sykehus (Orkdal Sykehus).

Prisvinneren klarer å konkurrere med andre kommersielle aktører og driver i tillegg ekstern catering. Disse aktivitetene gir et positivt økonomisk bidrag til pasientserveringen slik at kostnadene for institusjonsdriften blir lavere.

Prisvinneren er også en pioner på økologisk mat i sykehus. Målet om at minimum 30 prosent av råvarene skal være økologiske og mest mulig regionalt produsert, ble nådd i 2007. Dette har slått godt an blant pasientene. I en undersøkelse svarte åtte av ti pasienter ved sykehuset at de er positive til økologisk mat.

Positive virkninger

Satsingen på økologisk mat har hatt flere positive virkninger:

Det viktigste er at det gjør sykehuset bedre i stand til oppnå målsettingen for pasientene: Mat og Café skal bidra til at måltidene er dagens høydepunkt.

For det andre har oppmerksomheten på råvarenes kvalitet og beskaffenhet tent medarbeiderne. De har blitt mer engasjerte, ikke minst fordi det ble behov for kompetanseheving. Kurs for ansatte har vært et viktig verktøy i prosessen.

Sist men ikke minst har satsingen på økologisk mat vært positivt for utviklingen av småskala- og lokale matprodusenter i regionen.

Fremmer matomsorgsfaget

Prisvinneren er en aktiv og etterspurt foredragsholder som både skaper oppmerksomhet og fremmer matomsorgsfaget.

Også som leder er han en ihuga talsmann for faget sitt. Han beskrives som en bestemt, frittalende og direkte leder som samtidig er åpen for andres synspunkter. Dette har gjort ham til en samlende person og stor ressurs for sykehuset ledelse.

Noen vil kanskje si at han i noen sammenhenger setter faget over økonomistyring. Men denne svakheten er prisvinneren klar over, og han er ikke redd for å søke profesjonell assistanse når det trengs. Evnen til å se egne begrensninger er også en god lederskap.

En samlet Matomsorgsjury mener prisvinneren er den beste kandidaten til Matomsorgsprisen 2009.

Matomsorgsprisen 2009 går til Gunnar Kvamme, enhetsleder i Mat & Café ved St. Olavs Hospital i Trondheim"

Powered by Labrador CMS